Edukacja buddyjska w szkołach

2 Lipiec 2024 (wtorek)

W związku z programem powszechnej edukacji buddyjskiej "buddyzm w naszej szkole", który planujemy wprowadzić w życie w roku przyszłym, poszukujemy osób, które byłyby zainteresowane udziałem w kursie dla edukatorów buddyzmu, i które po pomyślnym ukończeniu tego kursu mogłyby być kierowane imiennie do nauczania buddyzmu w tych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których rodzice uczniów/uczennic zgłoszą dyrekcji szkoły życzenie, żeby ich dzieci uczęszczały na lekcje buddyzmu w ramach lekcji religii.
Większość szczegółowych informacji podajemy na właśnie uruchomionej stronie internetowej www.edukacjabuddyjska.pl, do której odwiedzenia zapraszamy.
Jeśli kogoś ta inicjatywa zainspiruje do stania się edukatorem buddyzmu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz na tej stronie do 20 lipca.
Jeśli kurs wystartuje zgodnie z planem, na przełomie tego i przyszłego roku zaczniemy podawać praktyczne informacje dla rodziców chcących, aby ich dzieci uczyły się o buddyzmie w szkole.
Zapraszamy serdecznie!
(powyższa informacja pochodzi od organizatorów)