Informacja w sprawie konta Misji Buddyjskiej

W sprawie datków na rzecz Misji uprzejmie informujemy, że konto Euro już nie istnieje. Wszelkie datki, również z zagranicy, prosimy wpłacać na konto złotówkowe:

Misja Buddyjska — Trzy Schronienia w Polsce
ul. Śląska 12/12, 70-432 Szczecin
31124018641111001001756800

Jednocześnie informujemy ofiarodawców w kraju płacących podatki w Polsce, że zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych, 6% dochodów rocznych przeznaczonych na rzecz związku wyznaniowego lub kościoła, nie podlega rozliczeniu podatkowemu. Jedynym dokumentem dopuszczonym przez ww. ustawę, poświadczającym taką darowiznę, jest tylko potwierdzenie przelewu bankowego na konto Misji. Misja nie może wydawać prawomocnych poświadczeń o darowiznach, ponieważ w świetle ustawy nie posiadają mocy prawnej i nie są honorowane przez urzędy skarbowe. Powyższą informację podajemy na prośbę i zapytania zainteresowanych osób.

Dziękujemy.

Tagi: