Nauka języka tybetańskiego

Zapraszamy na kursy języka tybetańskiego prowadzone przez Jakuba Szukalskiego, który jako mnich przez osiem lat poznawał język i duchowość Tybetu według obyczaju bon, i przez lata pracował nad pieczołowitymi przekładami z języka tybetańskiego na polski i angielski, zestawiając język tybetański z językami europejskimi współczesnymi i dawnymi w dziedzinach religii, filozofii i obyczajowości.

Nauka będzie się odbywać przez internet za pośrednictwem Skype'a w soboty dwie
godziny tygodniowo. Koszt nauki 80 zł za cały miesiąc. Dla osób
o niskich dochodach są przewidziane zniżki, a dla bezrobotnych może być za
darmo.

Przebieg nauki będzie wyglądał tak:

Poziom podstawowy (2 lata):
właściwa wymowa,
budowanie prostych zdań,
prowadzenie prostych rozmów,
rozumienie niektórych treści pism staro-tybetańskich.

Poziom średni (4 lata):
budowanie złożonych zdań,
prowadzenie rozmów,
rozumienie pism staro-tybetańskich.

Poziom wysoki (6 lat):
płynne posługiwanie się językiem w mowie i na piśmie,
tłumaczenie.

Nauka rozpocznie się w maju albo w czerwcu.
Proszę się zgłaszać telefonicznie (608 383 057)
albo na adres e-mail: jakub.szukalski@gmail.com

Tagi: