Nie jedz mięsa 食肉戒第三

8 Czerwiec 2023 (czwartek)

[經] 若佛子故食肉。一切肉不得食、斷大慈悲性種子。一切衆生、見而捨去。是
故一切菩薩、不得食一切衆生肉。食肉得無量罪。若故食者、犯輕垢罪。

"[Sutra] Moi uczniowie, nie powinniście intencjonalnie spożywać mięsa. Konsumpcja mięsa jest zupełnie nieakceptowalna, ponieważ czyniąc tak, odcinacie się od linii przekazu wielkiego współczucia. Ilekroć czująca istota zobaczy was, będzie was unikała. Dlatego bodhisattwowie nie mogą spożywać ciał odczuwających istot. Spożywanie mięsa jest zaproszeniem dla niezliczonych złych uczynków. Spożywając mięso popełnia się niezliczone przewiny.

[Komentarz] Co do zasady, bodhisattwowie powinni porzucić troski o swoje własne fizyczne ciała i szukać sposobów na ochronę życia innych istot. Jeśli jednak zamiast tego jedzą innych, jest to zabijanie."
 

źródło: http://www.acmuller.net/kor-bud/11_sutra_of_brahmas_net.pdf