Prośba o wsparcie 3 letniego odosobnienia w Bhutanie dla Anny Okołotowicz

Misja Buddyjska – Trzy Schronienia w Polsce zwraca się do wszystkich osób mogących udzielić wsparcia o pomoc finansową dla Anny Okołotowicz, w celu wyjazdu na trzyletnie odosobnienie do Bhutanu, do klasztoru Gangteng w tradycji ningmapy.

Ania rozpoczęła praktykę buddyjską prawie dziesięć lat temu. W ciągu tego czasu spotkała wielu nauczycieli min. Taklunga Tsetrula Rinpocze, Dzongsara Khyentse Rinpocze, Khandro Rinpocze, Dzigara Kontrula Rinpocze, Sogyala Rinpocze, Namkai Norbu Rinpoche i innych, od których otrzymywała różne nauki, przekazy i abhisieki oraz spędziła w ich ośrodkach od kilku do kilkunastu tygodni.

W międzyczasie Ania odbyła kilka pielgrzymek do Indii odwiedzając szczególnie święte miejsca i klasztory, nawet w odległych i mało dostępnych regionach w Ladhaku, Sikkhimu itp. uczestnicząc w różnych drubchenach, m.in. w Rumteku w drubchenie Wadżrakilaji.

W 2007 roku spotkała po raz pierwszy Gangtenga Tulku Rinpocze, od którego otrzymała do tej pory wiele przekazów ningma z cyklów nauk mahajogi, anujogi i dzogczen w tradycji wielkiego tertona Pema Lingpy, za którego inkarnację jest uznawany Gangteng Tulku Rinpocze. Gangteng Rinpocze stał się jej głównym nauczycielem i przewodnikiem duchowym – rdzennym guru.

Jeden z najbliższych uczniów Rinpocze, Lama Chimi, powiedział Ani, że powinna zrobić tradycyjne trzyletnie odosobnienie. Następnie kilkakrotnie rozmawiała z Rinpocze na ten temat i uznał, że to jest dla niej właściwy czas i że jest gotowa do tak wymagającej praktyki i sam ją zaczął zachęcać do zrobienia odosobnienia. Zaprosił ją do Bhutanu, by tam w warunkach idealnych do praktyki i pod stałą opieką w klasztornym ośrodku odosobnień mogła spokojnie odbyć całe ponad trzyletnie odosobnienie. Udzielił jej również prywatnie wielu wskazówek i wyjaśnił jej też jakie praktyki i jaki program jest realizowany w trakcie tych 3 lat, 3 miesięcy i 3 dni odosobnienia.

Choć Ania starała się sama zebrać pieniądze na ten cel nie udało się jej, a Rinpocze zasugerował, by inni pomogli w tej sprawie. Rinpocze mocno podkreślił, że to przyniesie wielu ludziom szczególny pożytek, gdyż utrzymanie osoby na odosobnieniu przynosi szczególne korzyści i zasługi sponsorom. Ania jest bardzo poważną osobą, traktującą Dharmę z najwyższym szacunkiem, jednocześnie poświęcając codziennie wiele godzin na sumienną praktykę wg wskazówek nauk i przekazów, które otrzymała od swojego guru.

Misja Buddyjska całkowicie wspiera Anię w jej aspiracji zrobienie trzyletniego odosobnienia w Bhutanie. Będzie to też pierwsza osoba z Polski, która odbędzie tradycyjne odosobnienie w Bhutanie, który zachował religię i kulturę unikalną w skali świata i jest szczególnie świętym krajem zachowującym w pełni tradycję wadżrajany od czasów Guru Rinpocze.

Prosimy serdecznie o finansowe wsparcie Anny Okołotowicz. Jej zaangażowanie i dojrzałość są gwarancją, że możemy liczyć na to, iż w przyszłości będzie w Polsce bardzo cenna i szczególna osoba dla nas wszystkich.

Prawie 4 lata które musi spędzić w Bhutanie będzie kosztowało 20000 (dwadzieścia tysięcy) euro.
W codziennych praktykach i ofiarowaniach Anna będzie robiła specjalne modlitwy dla swoich ofiarodawców i ich rodzin.

Odosobnienie rozpocznie się w listopadzie lub grudniu 2013 roku.

Wpłaty z dopiskiem "Na Odosobnienie w Bhutanie" prosimy przesyłać na konto Misji Buddyjskiej we Wrocławiu:
78213000042001023353210001 (Volkswagen Bank Polska S.A.).

Dane do przelewu z zagranicy:
IBAN: PL78213000042001023353210001
SWIFT: INGBPLPW

W imieniu Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia w Polsce
Główny Opat Misji
Czcigodny Kanzen

Tagi: