Studia buddyjskie Yeshe Khorlo - informacje

Fundacja Mani (www.fundacjamani.pl) objęła swoim patronatem przygotowanie tekstów do polskiej edycji ośmioletniego programu studiów buddyjskich Yeshe Khorlo.

W związku z tym prosimy o wsparcie finansowe tłumaczeń tekstów buddyjskich z listy lektur zalecanych przez J.E. Gangtenga Tulku Rinpocze. Wśród nich znajdują się między innymi dzieła Longczienpy, Jamgona Miphama oraz Dudzioma Rinpocze - niezwykle cenne teksty z tradycji Ningmapy, które dzięki przełożeniu ich na język polski będą miały szansę pomagać w praktyce polskim buddystom. Fundacja będzie zabiegała o uzyskanie pełnych praw do tych książek umożliwiających ich wydanie w Polsce. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od szczodrości darczyńców. Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto: 10 1050 1520 1000 0090 7275 6258, Fundacja Mani, ul. Strzelecka 41/5, 61-846 Poznań.

Tagi: