Szkoła haiku

Szkoła Haiku zaprasza na spotkanie, które prowadzone będzie przez Agnieszkę Żuławską-Umedę i odbędzie się w Warszawie, 6 października o godz. 12 w kawiarni Tarabuk ul. Browarna 6.

Informacja od organizatorów:

Zajęcia w szkole haiku odbywają się raz w miesiącu. Podczas spotkań poznajemy reguły poetyckie rządzące sztuką haiku, najpiękniejsze wiersze z różnych okresów oraz historie ich powstania. Uczymy się także pisać własne strofy.

Zapraszamy zarówno osoby, które już uczestniczyły w zajęciach, jak i te, które chciałyby uczestniczyć po raz pierwszy.
Mile widziane przyniesienie wcześniej napisanego haiku, tym razem o tematyce jesiennej.

koszt udziału 15zł,
zgłoszenia marebito@wp.pl
 
"Poetyka haiku wprowadza nas w miejsce i czas dialogu. Ten dialog odbywa się tu i teraz między poetą a czytelnikiem. Jest możliwy z powodu wspólnego doświadczania kultury i charakteryzuje go pełen poczucia bliskości i szacunku stosunek nadawcy do odbiorcy.
Sztuka ta wymaga poznania wielu reguł, o których będziemy mówić. Reguły można zachować (np. klasyczny rytm 5-7-5 sylab, kigo - słowo przywołujące daną porę roku, cezurę kireji, oddanie doświadczenia chwili), ale można też je łamać. Można pisać haiku w trzech wersach, ale też można zamknąć je w jednym. Ważne na pewno jest jedno - by nie tracić poczucia humorui nie stawiać siebie w centrum świata."
W naszej Szkole Haiku próbujemy kontynuować poetykę szkół takich twórców, jak Matsuo Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa, Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, Takano Suju, Muramatsu Koka. Jednocześnie zaś, chcemy pozostać wierni realiom życia i zjawiskom przyrody tej szerokości geograficznej, w jakiej żyjemy. Dlatego pamiętamy w naszych kompozycjach o niektórych tylko zasadach. Najważniejsze są trzy:
1. zachowanie rytmu 5-7-5;
2. wprowadzenie jednego kigo - słowa związanego z porą roku
3. zachowanie charakteru szkicu, co oznacza nie wyrażanie w sposób bezpośredni  własnych uczuć

Agnieszka Żuławska Umeda (dr) - studiowała w Zakładzie Japonistyki UW. Tłumaczy klasyczną poezję i prozę japońską. Specjalistka w zakresie XVII i XVIII - wiecznej poezji japońskiej, w szczególności poety Matsuo Bashō. Do najważniejszych publikacji z tego zakresu należą: dzienniki podróży Matsuo Bashō "Z podróżnej sakwy", "Dziennik podróży do Sarashina", "Po ścieżkach Północy" oraz "Poetyka szkoły Matsuo Bashō w latach 1684-1694". Żuławska-Umeda kontynuuje badania nad poetyką i interpretacją klasycznej literatury japońskiej. W Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki pracuje od 1987 roku. Obecnie wykłada także w warszawskiej PJWSTK współczesną kulturę literacką Japonii.
Od 2006 jest adeptką w tokijskiej szkole haiku KUZU.

Tagi: