TROMA Teachings - Lopon Ogyan Tanzin Rinpocze w Poznaniu

Od 5 Lipiec 2018 18:00 (czwartek) do 12 Lipiec 2018 20:45 (czwartek)

Taszi Czie Ling Gompa zaprasza na kolejny już kurs z Loponem Ogyanem Tandzinem, Kurs będzie poświęcony w całości praktykom z cyklu Thromy Nagmo , z tradycji Dudzioma Lingpy. W sobotę udzielona zostanie inicjacja Tromy (o 11:00 lub o 17:00), w niedziele będą przekazywane lungi do wybranych praktyk. W pozostałe dni - w godzinach południowych nauki i praktyka, od 17:00 wyjaśnienia Rinpoczego.

Wyjaśnienia będą obejmowały krótką praktykę Tromy oraz Cztery Uczty (cztery rodzaje Ciodu)

Cały cykl Tromy Nagmo obejmuje kompletną ścieżkę, od praktyk wstępnych do najwyższych nauk Wielkiej Doskonałości i zawiera, oprócz sadhan i instrukcji do praktyki, szczególne praktyki szczodrości. Wśród nich są różne rodzaje ofiarowania ciała (Ciod), ofiarowania dla nagów i praktyki pomogające okiełznać przeszkody i negatywne okoliczności. W cyklu zawarte są ponadto praktyki Rahuli, który jest strażnikiem termy. Z inicjacją Thromy związane są ślubowania Ngagpy, które można dodatkowo przyjąć w trakcie ceremonii.

Kursy z LOTR to przede wszystkim błogosławieństwo obecności nauczyciela, który jest źródłem inspiracji i drogocennych wskazówek.

Kontakt w sprawie kursu: vpp@go2.pl // tel. 537897299