Trzysta wierszy Ryōkana i Hánshāna

28 Marzec 2018 (środa)

Z radością udostępniamy trzysta wierszy japońskiego mnicha zen Ryōkana Taigu, oraz chińskiego pustelnika Hánshāna w przekładzie Jana Mieszczanka: https://mahajana.net/teksty/ryokan-zimna-gora-book-draft.pdf
Zachęcamy też to zgłębienia życiorysów obu poetów, ponieważ są oni nie tylko niezwykle wyjątkowymi i barwnymi postaciami, ale mogą też być bardzo inspirującą przeciwwagą dla dzisiejszego, bardzo nakierowanego na konsumcję świata.