Czcigodny Kanzen, mowa dharmy „Sens życia”

Kategoria: 
Czcigodny Kanzen, mowa dharmy „Sens życia”, 12.01.2008, Poznań