Dziesięć buddyjskich wskazań

  1. Nie zabijać
  2. Nie kraść
  3. Nie pragnąć seksu
  4. Nie kłamać
  5. Nie pić alkoholu [narkotyki też są wykluczone]
  6. Nie mówić o błędach innych
  7. Nie chwalić się
  8. Nie być skąpym
  9. Nie wpadać w gniew
  10. Nie oczerniać Trzech Klejnotów

Powyższe wskazania pochodzą z Brahmadżali, sutry z kanonu mahajany. Istnieje również Brahmadżala hinajany, różniąca się od wcześniej wspomnianej.

Te wskazania oraz ich przekaz istnieje m.in. w Japonii, jest tam szczególnie praktykowany i przyjmowany zarówno przez osoby świeckie, jak i mnichów, ale w różnej formie.

Wskazania te są wskazaniami Bodhisattwy, co odróżnia je od wskazań hinajany i innych, oznacza to że właściwe ich przyjęcie od osoby, która otrzymała ich prawidłowy przekaz czyni z upasaki Bodhisattwę świeckiego w oparciu o przyjęte wskazania.