Umyj swoje miski

Publiczna mowy Dharmy Shodo Harady Roshiego, wygłoszona 27 lutego 2008. Roshi rozpoczyna historią Mistrza Zen Joshu, znaną pod tytułem "umyj swoje miski". Odnosi się ona do stosowania nauk w sytuacji każdej osoby w dzisiejszym świecie. Mowa została dana jako wsparcie dla hospicjum na Whidbey Island, założonego przez Roshiego. Została wygłoszona w języku japońskim i przetłumaczona na angielski.
Trwa 126 minut.

Kategoria: 
Shodo Harada Roshi's public talk (Feb.27,2008) "Wash Your Bowls"