Gangteng Tulku Rinpocze

Kunzang Pema Namgyal — dziewiąty Gangteng Tulku Rinpocze

J. Ś. Gangteng Tulku Rinpocze został już w dzieciństwie rozpoznany przez XVI Karmapę, Dudjoma Rinpocze jak i pozostałych przywódców Buddyzmu Vajrajany jako dziewąta inkarnacja Pema Lingpy (1450–1521). Jego inkarnację w Buthanie, emanację ciała, uważa się za szczególne błogosławieństwo dla tego kraju. Zgodnie z wcześniejszymi przepowiedniami Gangteng Tulku będą inkarnowani tylko w Buthanie.

Dziewiąty Gangteng Tulku urodził się w 1955 roku w pobliżu Tongsa i został poddany tradycjonalnej edukacji tulku w klasztorze Tongsa zanim został formalnie intronizowany w Gangteng Gonpa — siedzibie Gangteng Tulków. Gangteng Gonpa, której nazwa jak i miejsce zostały wybrane przez samego Pema Lingpę, została założona na początku XVI wieku przez wnuka Pema Lingpy — pierwszego Gangteng Tulku.

Po jego intronizacji, obecny Gangteng Tulku studiował trzy lata z J.Ś. Dudjom Rinpocze — głową Szkoły Nyingmapy, a następnie przez następne 8 lat przebywał na odosobnieniu w ciągłej, głębokiej medytacji, pod kierunkiem poprzedniego Je Khenpo Tenzin Dhendup — oficjalnej głowy wszelkich religijnych aktywności w Buthanie. Przez ostatnich 15 lat przebywał z Je Khenpo Tenzin Dhendup (który jest uznawany za jednego z największych współczesnych mistrzów dzogczen) stale w ścisłym odosobnieniu medytacyjnym, w jego chacie pustelniczej na szczycie góry, przerywając je tylko w przypadku odwiedzin króla Buthanu, czy takich jego uczniów jak Gangteng Tulku. To właśnie Je Khenpo Tenzin Dhendup nalegał i zachęcał obecnego, dziewiątego Gangteng Tulku do odwiedzenia Zachodu i udzielania nauk Dzogczen jak i „Dziewięciu jan wielkiej doskonałości”, nauczanych przez samego Buddhę.

J. Ś. Gangteng Rinpocze jest odpowiedzialny za ponad 25 prywatnych klasztorów Nyingmapy i świątyń w Buthanie jak i Gangteng Gonpa — największego prywatnego Klasztoru w całym Królestwie Buthanu. Od ukończenia w 1992 roku kolejnego ścisłego odosobnienia, Gangteng Tulku pracuje nieprzerwanie na rzecz umocnienia i rozpowszechnienia nauk i praktyk linii przekazu Pema Lingpy. Owocem jego intensywnej buddyjskiej działalności jest powstały w Buthanie nowy ośrodek trzyletnich odosobnień, centrum ścisłych odosobnień dzogczen, nowa shedra (szkoła dla mnichów na poziomie uniwersyteckim), jak i wiele świątyń i szkół religijnych. Rinpocze odwiedza każdego roku zarówno Europę jak Amerykę Północną i przyczynia się do powstania centrów odosobnieniowych na obu kontynentach.

Rinpocze naucza buddyzmu w jego całej rozciągłości w formie wykładów jak i inicjacji. Przede wszystkim jednak dzięki niemu rośnie liczba praktykujących uczniów.

To, że Gangteng Rinpocze przebywa wśród nas stanowi dla nas wielką szansę do skorzystania z jego duchowego spadku i doświadczeń. Niech kontakt z nim przyniesie korzyści i dobro zarówno nam, jak i wszystkim czującym istotom.

Źródła: