Taigu Ryokan

Dla Mistrza Pustelni - Ryokana

Ryokan! Jak to dobrze być jak głupiec
wówczas Droga staje się wielka nie do ogarnięcia
Wolno i swobodnie, pozwalając rzeczom płynąć swoim biegiem -
kto może to pojąć?
Dlatego powierzam ci ten kij z dzikiej wisterii
Za każdy razem, kiedy oprzesz go o ścianę
Niech przyniesie ci spokój popołudniowej drzemki

Ten wiersz otrzymał Ryokan od swojego Mistrza.

Ryokan był Mistrzem Zen, który niezgadzał się na postępującą komercjalizację Zen w Japonii. W przeciwieństwie do innych mistrzów jego czasów, którzy żyli wygodnie w dużych świątyniach, Ryokan żył prostym życiem żebraka na wsi. Lubił bawić się z dziećmi, pisał wiersze i malował kaligrafie. Pokazywał prawdziwy Zen swoim życiem.

Jego życie dobrze oddane jest w zapiskach Kera Yoshishige Niezwykłe uwagi o Mistrzu Zen Ryokanie, osoby, która znała go osobiście i swoje doświadczenia oraz zasłyszane historie przelała na papier.

Ryokan otrzymał Inka (potwierdzenie wglądu) od swojego Mistrza Tainin Kokusen (1722 - 1791), opata Entsuji, dużego centrum treningu Zen Soto w zachodniej Japonii.