Yamamoto Ryūkō Rōshi

Zen jest Drogą przebudzenia się do swej pierwotnej natury
i w oparciu o nie,
właściwym przeżywaniem swojego życia.

Yamamoto Ryūkō Rōshi

Yamamoto Ryūkō Rōshi Rōshi urodził się w 1943 roku w Osace. Rozpoczął naukę na Wydziale Prawa i Administracji, ale po jakimś czasie zrezygnował. Podczas studiów w 1964 r. po raz pierwszy spotkał Musa Kōryū Rōshiego, nauczyciela zen i ówczesnego przewodniczącego Stowarzyszenia Śiakjamuni (jap. Shakamuni Kai), promującego świecką praktykę zen w oparciu o przekaz tradycji rinzai.
Od tamtego czasu roshi zrozumiał, że najważniejszą rzeczą dla niego jest urzeczywistnienie znaczenia zen. Zaczął więc praktykować w Musashino Hannya dōjō. W 1980 r. otrzymał przekaz Dharmy od swojego nauczyciela Osaka Kōryū Rōshiego. W 1989 r. zastąpił Mumon Ryūzen Rōshiego i objął tym samym stanowisko przewodniczącego Stowarzyszenia. W latach 1992 - 2003 nauczał zen na Uniwersytecie Ichibashi. W 1996 r. nauczał również w ośrodku zen we Wiedniu. Jest autorem książki pt. „Wszystko jest w Twoim ciele – świecka praktyka zen we współczesnych czasach” wydanej nakładem Stowarzyszenia Śiakjamuni.
Stowarzyszenie Śiakjamuni założył Shaka Jōkō rōshi 8 sierpnia 1920 r.
Po skończeniu treningu klasztornego Shaka Jōkō Rōshi zastanawiał się co zrobić, żeby prawdziwa nauka Buddy zamanifestowała się w wyniku codziennej praktyki zen w życiu świeckim. Doszedł do wniosku, że należy odejść od systemu klasztornego i kłaść większy nacisk na praktykę zen pośród świeckich, w których należy zasadzić ziarno spokojnego umysłu i wglądu. W 1922 r. owocem jego wysiłku było powstanie Fuji Hannya Dōjō, miejsca do praktyki zen, w miasteczku Susono w prefekturze Shizuoka, tuż u podnóża góry Fuji.
To tutaj Jōkō Rōshi prowadził praktykę zen oraz udzielał nauk Dharmy skierowanych do świeckich wyznawców. Jōkō Rōshi odszedł 13 kwietnia 1948 r. a ostatnimi słowami jakie wypowiedział były: „Brama Dharmy Wielkiej Mądrości i Pustki jest wszakże cudownie niepojęta”.
W 1944 r. przewodniczącym Stowarzyszenia i głównym nauczycielem został Ōsaka Kōryū Rōshi. Od 1931 r. zaczął nauczać Dharmy na brzegu Inogashiraike w Musashino Hannya dōjō. Miejsce to później stało się kwaterą główną Stowarzyszenia Śiakjamuni.
Kōryu Rōshi nauczał wszystkich bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie. Prowadził również wykłady o zen m.in. na Uniwersytecie Ichibashi, Uniwersytecie Tokijskim i w kampusie Japońskiego Uniwersytetu Żeńskiego. 7 lipca 1985 r. w wieku 84 lat Kōryū Rōshi odszedł, a po nim przewodniczącym i głównym nauczycielem został Mumon Ryūzen Rōshi. W 1989 r. zastąpił go Yamamoto Ryūkō Rōshi, który pełni tę funkcję do dzisiaj.

W maju 2013 roku, w Buku k. Szczecina odbyło się pierwsze sesshin z Rōshim w Polsce.

Yamamoto Ryūkō Rōshi
Musa Kōryū Rōshi