Dalajlama w Polsce

W grudniu, na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza J.Ś. Dalajlama odwiedzi Polskę. W Gdańsku (5 grudnia) weźmie udział w Forum Młodych. Dzień później będzie uczestniczył w obchodach 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla. 8 grudnia, w Krakowie, odbierze przyznany mu w zeszłym roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnego dnia J.Ś. będzie gościł we Wrocławiu, gdzie odbierze tytuł honorowego obywatela miasta. Stolicę odwiedzi 11 i 12 grudnia i spotka się tam z parlamentem i władzami miasta.

Spotkanie wrocławskie będzie miało miejsce 9 grudnia w Hali Stulecia, w godz. 15:00 - 16:30. Rozpocznie się powitaniem delegacji przez prezydenta Dutkiewicza. Następnie Dalajlama wygłosi ok. 30-to minutowy wykład. Po nim będzie czas na sesję (wcześniej zgłoszonych) pytań i odpowiedzi. Na końcu Teatr Pieśń Kozła wykona pieśń tybetańską. Organizatorzy przewidują uczestnictwo ok. 3 - 4 tys. osób.

Wykład publiczny w Warszawie odbędzie się 11 grudnia o godz. 15:00.

Tagi: