Druga wizyta w Polsce Jego Świątobliwości Lhalunga Sungtrula Rinpocze

Od 11.12 do 13.12.2015 r. po raz drugi będziemy gościć w Pol­sce Jego Świątobliwość Lhalunga Sung­trula Rin­pocze, który jest jedenastą inkarnacją mowy ter­tona – króla:Pema Lingpy z Buthanu. Jako główną inkarnację nazywa się Go „Ojcem - Pema Lingpą”. Wspólnie z Gang­ten­giem Rin­pocze i Thuk­sej Tulku Rin­pocze jest dzier­życielem Linii prze­kazu Pema Lingpy.

W tym roku, w naszej czę­ści świata Rin­pocze odwiedzi tylko Rosję i Pol­skę, dlatego jest to nie­po­wtarzalna okazja do spędzenia kilku dni w obec­no­ści Mistrza.

Pod­czas wizyty Rin­pocze udzieli wyjaśnień i prze­kazu do prak­tyki Dordże Koth­rab (Zbroja Wadżry) oraz dwóch inicjacji Wadżrawarahi (Dordże Pamo) i Waiśrawany (Czer­wony Namtyse).

Szczegółowy program wizyty w War­szawie: 11.12 - 13.12.2015 r.:

Piątek 11.12
Godz. 16:00 - wyjaśnienia oraz prze­kaz do prak­tyki Dordże Koth­rab

Sobota 12.12
Godz. 09:30 - samoinicjacja Rin­pocze (w tym czasie prak­tykujemy indywidual­nie lub wspól­nie według wskazówek od Rin­pocze), Tsog
Godz. 15:30 - inicjacja Wadżrawarahi

Nie­dziela 13.12
Godz. 09:30 - samoinicjacja Rin­pocze (w tym czasie prak­tykujemy indywidual­nie lub wspól­nie według wskazówek od Rin­pocze), Tsog
Godz. 15:30 - inicjacja Waiśrawany

Miejsce:
Karma Dechen Choling - ośrodek Instytutu Marpy
ul. Jana Nowaka Jeziorań­skiego 49/U12, 03-982 Warszawa

Zgłoszenia:
Prosimy o zgłoszenia do 25.11.2015 r. na adres e-mailkurs@yeshekhorlo.pl. Przy zgłoszeniu należy podać: dane osobowe, telefon, e-mail, planowany udział, spo­sób prze­kazania darowizn oraz zamówienia tek­stów do praktyk.

Proponowane darowizny:

  • Cały kurs: 240 zł
  • Jeden dzień inicjacji lub nauk: 80 zł

Więcej szczegółowych informacji na temat programu wizyty Rinpocze zawiera załącznik.

Tagi: 
Lhalung Sung­trul Rinpocze