Dzień powrotu Buddhy Siakjamuniego z nieba Indry

[INFO Bencien] Dzisiaj wypada Lha Bab Dycien, jedno z czterech największych świąt buddyjskich związanych z życiem Buddy Siakjamuniego.
Lha Bab Dycien upamiętnia dzień, w którym Budda Siakjamuni powrócił na ziemię z nieba Indry. Przebywał tam trzy miesiące, nauczając Dharmy swą matkę, która zmarła wkrótce po porodzie. Odwdzięczył się tym za całą dobroć, jakiej doświadczył z jej strony.
Pozostałe święta to Ciotryl Dycien, Saga Dała Dycien i Ciekhor Dycien. Skutki wszystkich czynów, dobrych i złych, dokonywanych w te cztery szczególne dni w roku, stają się 10 milionów razy większe.
Daty innych specjalnych dni można znaleźć w kalendarzu tybetańskim.

Tagi: