Inicjacja na koniec kursu Togal z Gangteng Tulku Rinpocze

Informacja z Yeshe Khorlo Polska: ostatniego dnia kursu togal (13.09.2016, Zieleniec / Hotel Zieleniec) Gangteng Tulku Rinpocze udzieli inicjacji bóstwa bogactwa, Czerwonego Namtyse. Zapraszamy! Tekst praktyki na miejscu.

Waiśrawana (Czerwony Namtyse) - Strażnik Północy, przedstawiany w złotej zbroi. Siedzi na śnieżnym lwie. W dłoni trzyma mangustę wypluwającą klejnoty. Jest głównym spośród Strażników Czterech Kierunków, oraz królem rasy Jakszasów.
W Tybecie przypisywano mu rolę lokapali/dharmapali z orszaku Ratnasambhawy. Jego wizerunki umieszczane są przy wejściu głównym do świątyń. Buddyści tybetańscy uważają Vaiśravanę za tego, który zapewnia praktykującym dobre warunki i wolność praktykowania, odsuwa troski materialne, aby praktykujący mogli się skupić się na swojej duchowej ścieżce.

Tagi: