J.Ś. Karmapa dla środowiska

Jego Świątobliwość Karmapa, jak wiadomo, przywiązuje ogromną wagę do spraw ochrony środowiska naturalnego. W styczniu 2009 r., w oparciu o wizję Jego Świątobliwości, powstał specjalny przewodnik dla klasztorów Karma Kagju, ośrodków Dharmy i społeczności buddyjskiej (wersja polska do pobrania w pdf). Porusza on kwestie największych zagrożeń dla środowiska w rejonie Himalajów i Płaskowyżu Tybetańskiego i proponuje rozwiązania, jakie mogą być zastosowane zarówno przez całe klasztory, jak i indywidualne osoby.

W marcu 2009 r. Jego Świątobliwość zwołał konferencję klasztorów Kagju, by
zaprezentować tę publikację, zapoznać przedstawicieli klasztorów z
głównymi zagadnieniami w zakresie ochrony środowiska i przedstawić
działania, jakie powinny zostać podjęte. Efektem tej konferencji było
opracowanie pt. "108 sposobów ochraniania środowiska". Jesienią 2009
r. Kjabdzie Tenga Rinpocze zlecił wydanie tysiąca kopii tego tekstu i
rozdanie go wszystkim, którzy brali udział w cyklu abhiszek Szangpa Kagju
w klasztorze Bencien.

Pod koniec 2009 r. powstało stowarzyszenie klasztorów Karma Kagju
zajmujące się projektami związanymi z ochroną środowiska. Organizacja ta
nosi nazwę Khoryug (czytaj: kor juk, co po tybetańsku znaczy "otoczenie,
środowisko") i działa pod przewodnictwem jego Świątobliwości Karmapy. Ma
swoją stronę internetową www.khoryug.com prowadzoną w języku angielskim
i tybetańskim.

Także nasz klasztor Bencien włączył się aktywnie w ten program, powołując
komitet ochrony środowiska "Benchen's Environment Commitee". W ramach
swej działalności komitet przeprowadził już szereg akcji, jak np.
zrezygnowanie z wszechobecnych plastikowych naczyń w czasie dużych
ceremonii na terenie klasztoru - uczestnicy są proszeni o
przynoszenie własnych kubków, a niektóre potrawy serwuje się na
tradycyjnych nepalskich miseczkach z liści
(stuprocentowa biodegradacja!).

W ośrodku odosobnieniowym w Parpingu zakopano ogromny (280 tys. litrów)
podziemny zbiornik na deszczówkę. Woda ze zbiornika zostaje przefiltrowana
i oczyszczona i może być używana do mycia, podlewania, a nawet w
ostateczności do picia. Raz w tygodniu w klasztorze, drubkangu i sziedra
mnisi robią generalne porządki, dbając przy tym o segregację
odpadów. Przed lekcjami nauczyciele organizują sprzątanie klas i terenu
wokół budynku szkoły.

Na wiosnę 2010 r. klasztor Bencien zorganizował też wielkie sprzątanie
terenu wokół stupy Swayambhu. 190 mnichów z Bencien wraz z czterdziestoma
mnichami z okolicznych klasztorów zbierało śmieci, w większości plastikowe
butelki i torebki foliowe, i ładowało na udostępnioną przez lokalne władze
ciężarówkę. Było to naprawdę niezwykłe wydarzenie!

Źródło: Biuletyn Internetowy Zwi±zku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang, 18 września 2010

Tagi: