teksty

teksty dostępne on-line

Shikantaza a koan - zapis mowy wygłoszonej przez Yamamoto Mutoku Ryuko roshiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem „shikantaza a koan” Yamamoto Mutoku Ryuko roshiego na łamach strony świątyni Engakuin w Poznaniu.

Jednocześnie zapraszamy do wspólnego studiowania pozostałych nauk zen Yamamoto Mutoku...

Cztery Niezmierzoności

Zapraszamy do lektury fragmentu teisho Czcigodnego Yasusada Seki Hotei nt. Czterech Niezmierzoności .

Shobogenzo Zuimonki – nowy cykl tłumaczeń

Serdecznie zapraszamy do lektury Shobogenzo Zuimonki mistrza Dogena. Tłumaczenia pojawiać będą się cyklicznie w formie pojedynczych rozdziałów na stronie świątyni Engakuin w Poznaniu .

--------------- Shobogenzo Zuimonki...

Zen - siła życia

Kodo Sawaki Roshi

Zapraszamy do lektury bardzo dobrej i głębokiej książki "Zen - siła życia" , będącej zbiorem nauk Kodo Sawaki Roshiego.

Jako zachęta - kilka cytatów:

"Jeśli każdego dnia nie będziesz praktykować od nowa...

Kosho Murakami o praktyce buddyjskiej

Zapraszamy do lektury krótkiej rozmowy z Kosho Murakamim roshim , mnichem i nauczycielem zen z Japonii, który kilka lat temu przyjeżdżał do naszego kraju, aby wspólnie praktykować zazen.

Dharma Buddhy jest nie z tego świata

Issho Fujita

Na stronie świątyni Engakuin w Poznaniu można zapoznać się z polskim przekładem artykułu autorstwa Issho Fujity pt. Dharma Buddhy jest nie z tego świata , który ukazał się kilka tygodni temu na łamach jednej z...

Książka Roshiego Kodo Sawaki

W tym roku mija 50 rocznica śmierci Roshiego Kodo Sawaki, jednego z najważniejszych nauczycieli japońskiego soto zen XX wieku, który zmarł 21 grudnia 1965 roku. Z tej okazji zapraszamy do lektury książki "Zen jako siła życia" będącej antologią nauk...

Nocna pogawędka na łodzi

Hakuin Zenji

Zapraszamy do lektury tłumaczenia jednej z najbardziej znanych prac Hakuina Zenji - "Yasen Kanna"/"Nocna pogawędka na łodzi" . To fragment duchowej autobiografii jednego z najważniejszych nauczycieli tradycji zen rinzai. Tekst traktuje o bardzo skutecznej metodzie...

Mała Łódź, Wielka Góra

Zapraszamy do lektury tekstu (w języku angielskim) Amaro Bhikku pt. "Small Boat, Great Mountain" [PDF] [ePUB] ...

Z każdym oddechem. Wskazówki do medytacji.

Thanissaro Bhikkhu "Z każdym oddechem"

Zapraszamy do lektury ebooka Thanissaro Bhikku "Z każdym oddechem" (opracowanym przez zaprzyjaźniony portal sasana.pl ), w którym na prawie 100 stronach zawiera on szczegółowe wytyczne...

Dźwięk pustego dzwonka na niebie

Komuso

Zapraszamy do lektury pracy pt. "O powstaniu i upadku sekty Fuke w Japonii" [PDF] . Autor (Hojun) przedstawia w niej historię komuso (nazywanych też "mnichami pustki"), praktykujących grę na bambusowym flecie ...

Sutra Diamentowa

Zapraszamy do lektury Sutry Diamentowej , tym razem w przekładzie Jacka Dobrowolskiego i Andrzeja Urbanowicza. Wcześniej opublikowana była też...

Shakuhachi w praktyce zen

Komuso

Zapraszamy do lektury tekstu dr Igora Pietraszewskiego traktującego o "Shakuhachi w praktyce zen" , czyli suizen, medytacji poprzez dźwięk, praktykowanej z użyciem bambusowego fletu shakuhachi.

Cztery sposoby nawiązywania relacji przez bodhisattwę

Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu Dōgena Zenji przetłumaczonego przez Hōjuna, Cztery sposoby nawiązywania relacji [z istotami] przez bodhisattwę ...

Znaczenie praktyki-i-przebudzenia oraz Umysł Drogi

W ramach projektu TTD - Kumarajiva zostały przetłumaczone dwa kolejne teksty Dōgena Zenji. Są to ...

Strony