teksty

teksty dostępne on-line

Nie przebywając w żadnym miejscu

Wywiad z Kosho Murakami Roshim

Zapraszamy do lektury wywiadu z Murakami Kosho Roshim [PDF] , wyemitowanego w japońskiej telewizji NHK 5 grudnia 1999 roku.

Ilustrowane historie dla dzieci

Opublikowane wcześniej "Buddyjskie historie dla dzieci" [PDF] zostały wzbogacone o piękne ilustracje, które wykonał Krzysztof...

"Jeżeli ja nie zejdę do piekła, aby nieść pomoc, to któż inny tam pójdzie?"

Jizo

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. "Jizo, Bodhisattwa Ksitigarbha" [PDF] , traktującym o jednym z czterech najważniejszych bodhisattwów tradycji buddyzmu mahajany.

"Powinniśmy starać się budować lepszy świat"

J.Ś. Karmapa

Na stronach Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang opublikowane zostało "Przesłanie JŚ Karmapy przed wizytą w Europie" . Krótki cytat z tego tekstu: ...

Religie Japonii

Udostępniono prezentację, która została opracowana z myślą o wykładzie na temat "Religii Japonii". Slajdy te same w sobie nie stanowią szczególnej wartości, ale jeśli komuś się przydadzą - można korzystać:...

Kolejny przekład Sutry Serca

Sutra Serca - tytuł

Na stronie poświęconej Sutrze Serca dodano przekład Hojuna, oparty na chińskim tekście Genjo, mistrza Trzech Koszy z okresu dynastii Tang [PDF] .

Kilka słów do ludzi z Zachodu - wywiad z Czcigodnym Thinlej Norbu Rinpocze

W 1998 roku na łamach buddyjskiego czasopisma Tricycle Czcigodny Thinlej Norbu Rinpocze udzielił wywiadu na temat kondycji buddyzmu tybetańskiego na Zachodzie. Wywiad w języku polskim można przeczytać...

Pieśń Oświecenia (Harada Shodo Roshi)

Song of enlightenment closing poem

One week intensely pulling out the dregs Polishing and realizing more and more Sitting on the cushion, forgetting body and mind That is the Buddha's path. Sprint has not come yet, but the early fragrance of...

Buddyjskie historie dla dzieci - c.d.

Z przyjemnością publikujemy kolejne sześć buddyjskich historii dla dzieci [PDF] : "Biały ptaszek", "Bracia Panthaka", "Dar", "Kwiat", "Obietnica" i "Ziarno...

Nie czuć trwogi przed deszczem

Zapraszamy do lektury wiersza pt. „Nie czuć trwogi przed deszczem", którego autorem jest Miyazawa Kenji, poeta i pisarz, który inspirowany ideami buddyjskimi całe swoje życie poświęcił pomocy innym. Wiersz można przeczytać ...

Dharma Dhrishti Mindrolling International

Ukazało się właśnie nowe wydanie internetowego magazynu „Dharma Dhrishti" z polskimi tłumaczeniami artykułów. Całość można przeczytać TUTAJ .

Nyogen Senzaki - nota biograficzna

Haiku Soen Roshiego

W dziale tekstów angielskojęzycznych dodano odnośniki do dwóch zbiorków ( haiku 1 i haiku 2 ) haiku autorstwa...

Dharma Dhrishti - The View of Dharma

Zachęcamy do przeczytania artykułów w nowej, internetowej publikacji 'Dharma Dhrishti - The View of Dharma' , którą swoim przewodnictwem objęła m.in. J. E. Khandro Rinpocze. Lista lamów - autorów przyszłych tekstów...

Japońskie opowieści o bogach

Zapraszamy do lektury nowej strony: www.asukadera.mahajana.net , poświęconej w całości buddyzmowi w Japonii. Strona dopiero rozpoczęła swoje istnienie i ma zaledwie kilka wpisów, ale będzie systematycznie...

Strony