Pieśń Oświecenia (Harada Shodo Roshi)

Song of enlightenment closing poem

One week intensely pulling out the dregs
Polishing and realizing more and more
Sitting on the cushion, forgetting body and mind
That is the Buddha's path.
Sprint has not come yet, but the early fragrance of
the plum flower permeats through all ages.

Pieśń Oświecenia zamykająca sesshin

Tydzień intensywnego oczyszczania się ze skalań
Wciąż bardziej i bardziej polerując i urzeczywistniając
Siedząc na poduszce, zapominając ciało i umysł
To jest ścieżka Buddhy.
Wiosna jeszcze nie nadeszła, ale wczesny zapach
kwiatu śliwy przenika przez wszystkie czasy.

Harada Shodo Roshi, wiersz kończący sesshin w Krummendeich
Nadesłał: Paweł Żuk. Przekład: Bunyu

Tagi: