Koncert śpiewu klasztornego w Warszawie

Fundacja SAM DŻUB LING oraz Tibet House "ACALA" zapraszają 6 maja 2010 r. o godz. 18.00 na koncert mistrza śpiewu klasztornego wraz z mnichami w klasztoru Hardhong Khangtsen Drepung.

Koncert odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5) w Warszawie w ramach Międzynarodowej Konferencji "Bohaterowie Pokoju".

Klasztor Hardhong Khangtsen Drepung jest jednym z trzech wielkich klasztorów tradycji Gelug-pa, . Fundatorem i założycielem w 1416 roku był Jego Świątobliwość Jamyang Chojey, jeden z najbliższych uczniów Je Tsongkhapy. W związku z sytuacją w Tybecie, klasztor ma obecnie swoją siedzibę na południu Indii.

Co roku do klasztorów przyjmowanych jest stu nowych mnichów, wielu z nich to uciekinierzy z Tybetu, którzy przez wiele dni i nocy pokonywali niebezpieczną drogę przez góry, by odbyć tradycyjne buddyjskie studia w klasztorze. Od początku swojego istnienia klasztory Drepung wykształciły wielu znamienitych buddyjskich mistrzów i nauczycieli. Tak jest do dzisiaj. Klasztory Drepung znane są z tego, że znakomicie kształcą swoich mnichów, szczególnie w zakresie filozofii buddyjskiej.

TASHI
Mistrz Śpiewu Klasztornego

Urodził się w Indiach, niedaleko granicy tybetańskiej. W 2000 roku otrzymał tytuł 'Geshe' (odpowiednik naszego doktoratu) a następnie wraz z kilkoma mnichami wyjechał na tournée w trakcie którego prezentowali modlitwy, tańce i pieśni klasztorne we Francji, Rosji, Japonii i Stanach Zjednoczonych, gdzie wykonali koncert m.in. w Carnegie Hall.

Wizyta mnichów w Polsce, której inauguracja odbędzie się na UKSW, organizowana jest w celu zgromadzenia pomocy i funduszy dla małych mnichów, którzy przybywają do klasztoru z Tybetu, często pokonując wielu kilometrów na piechotę, przez Himalaje. Klasztor ma niestety ograniczone możliwości i dlatego w trakcie koncertu, jak i w trakcie całego tournée będą zbierane darowizny.

Tagi: