Kontemplatywne uzdrawianie w Warszawie

Instytut Marpy (www.marpa.pl) we współpracy z Polskim Towarzystwem Mindfulness (www.mindfulness.com.pl) ma zaszczyt zaprosić Państwa na dwa spotkania z Christophem Klonkiem i Philem Weberem, lekarzami zajmującymi się serią kursów pt. Kontemplatywne uzdrawianie (ang. Contemplative Healing).
Spotkania odbędą się w środę (11 lutego).

  1. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Centrum Psychoterapii, ul. Dolna 42, godz. 13:15.
    Tytuł spotkania: Kontemplatywne uzdrawianie – poznawcza i emocjonalna uważność (mindfulness) w praktyce klinicznej.
  2. Drugie spotkanie odbędzie w Ośrodku Medytacyjnym Warszawskiej Grupy Szambali (www.szambala.pl), al. Jerozolimskie 11/19, lokal 45, godz. 19:30.Tytuł spotkania: Kontemplatywne uzdrawianie.

Obydwa spotkania będą tłumaczone z j. angielskiego na j. polski.

OPIS KURSU KONTEMPLATYWNEGO UZDRAWIANIA:

Kontemplatywne uzdrawianie odnosi się raczej do stylu uzdrawiania, pracy z pacjentami aniżeli techniki, która mówiłaby, w jaki sposób uzdrawiać pacjenta. Tradycyjna edukacja umożliwia nam zetknięcie się z rozgległą wiedzą, natomiast kontemplatywne uzdrawianie pozwala na nauczenie się równowagi pomiędzy uwagą skierowaną na pacjenta, a uwagę skierowaną na osobę leczącą.

Każdy profesjonalista zajmujący się uzdrawianiem w swojej pracy klinicznej, zetknie się z wyzwaniem dotyczącym otwartości i wrażliwości, co z kolei wiążę się z potrzebami pacjenta, a jednoczesnie z potrzebą poradzenia sobie profesjonalisty z intensywnością przeżyć własnych i pacjenta. To wyzwanie jest bardzo osobiste i związane jest z naszym własnym emocjonalnym i poznawczym poziomem umiejętności.

Ignorowany przez dłuższy czas wpływ egzystancjalnych czynników ludzkich w spotkaniu klnicznym albo chowanie się za techniczną, profesjonalną maską może powodować emocjonalne wyczerpanie i poczucie mniejszej satysfakcji ze strony osoby uzdrawiającej. Ten kontakt jest również niesatysfakcjonujący i frustrujący dla pacjenta jako, że zawiera w sobie elementy napięcia i stresu, co odczuwane jest przez wszystkich uczestników sytuacji klinicznej. Wraz z czasem nawet najbardziej oddani swojej pracy profesjonaliści mogą doświadczyć znużenia rutyną albo mogą nawet przejawiać oznaki wypalenia zawodowego.

Podstawowy kurs w kontemplatywnym uzdrawianiu dotyczy intensywnej pracy w trakcie siedmiu weekendowych spotkań przez okres jednego roku, czemu towarzyszą spotkania grup lokalnych (w przerwie pomiędzy kursami weekendowymi).
Jednoroczny trening poprzedzony jest wprowadzającym kursem weekendowym, który ma na celu sprawdzenie możliwości i determinacji osób chętnych do wkroczenia w proces głebokiej, osobistej pracy.

Wszystkie spotkania prowadzone będą przez Phila Webera i Christopha Klonka, dwóch doświadczoncyh lekarzy, którze mają również doświadczenie w tradycyjnej praktyce uważności, psychoterapii i medycynie tybetańskiej.
Więcej informacji na temat kontemplatywnego uzdrawiania można znaleźć na następujących stronach:

Tagi: