Mnisi z klasztoru Drepung w Polsce - program

W imieniu Fundacji Sam Dżub Ling / Tibet House "Acala" zapraszamy do zapoznania się z programem trwającej już wizyty mnichów z klasztoru Hadhong Khangtsen Drepung. Wizyta mnichów w Polsce, organizowana jest w celu zgromadzenia pomocy i funduszy dla małych mnichów, którzy przybywają do klasztoru z Tybetu, często pokonując wiele kilometrów na piechotę, przez Himalaje. [PDF1] [PDF2]

Tagi: