NAUKI DRUBPONA TSERINGA RINPOCZE

Zapraszamy na nauki i inicjacje, które będą udzielane przez Drubpona Tseringa Rinpocze w Warszawie 18-22 lutego 2016..

Nauki i inicjacja Czteroramiennego Mahakali

Mahakala to najpotężniejszy Strażnik Dharmy w buddyzmie tybetańskim. Mahakala w czteroramiennej postaci jest jednym z dwóch głównych strażników linii Drikung Kagyu. Jego cztery ramiona wyrażają cztery pozytywne działania, które są jego darem dla praktykujących: 1) usuwanie chorób, przeszkód i kłopotów; 2) poprawa życia, wzmacnianie dobrych cech i mądrości; 3) przyciąganie wszystkiego, czego potrzebują praktykujący Dharmę i przyciąganie do Dharmy; 4) usuwanie pomieszania, zwątpienia i ignorancji.

Nauki i inicjacja Aczi Chokyi Drolmy

Aczi Czokji Drolma jest oświeconą strażniczką linii Drikung Kagyu. Jest emanacją Tary i Wadżrajogini. Uważa się, że każdy kto modli się do niej, zostanie uwolniony od przeszkód i niesprzyjających warunków. Po raz pierwszy pojawiła się w Udijanie jako Wadżradakini składając zobowiązanie ochrony nauk Buddy, a zwłaszcza tantrycznych nauk Buddy. Potem pojawiła się Padmasambawie w jaskini Ti-dro jako główna Karmadakini obiecując chronić tantryczne nauki Buddy, tak jak nauczał ich Padmasambawa. Pojawiła się także Kjobpie Dżigtenowi Sumgonowi, założycielowi linii Drikung i obiecała chronić jego nauki. Aczi może być praktykowana jako Lama, Jidam lub Dakini. Jest przedstawiana w postaci łagodnej lub półgniewnej.

DRUBPON TSERING RINPOCZE

Drubpon Tsering Rinpocze jest Lamą-rezydentem w Garchen Dharma Institut w Monachium. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung Kagyu w Dehra Dun w Indiach. Po ukończeniu wstępnych praktyk Drikung Yangzab i Longchen Nyingthig otrzymał nauki Poła, Dzogczen Trekchod i Thogal. W czasie trwającego 100 dni odosobnienia (gya Shag) praktykował Tonglen sześciu światów. Ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie zawierające praktyki pięcio-częściowej ścieżki Mahamudry i Sześciu Jog Naropy. Otrzymał od Jego Świątobliwości Chetsanga Rinpocze i Jego Eminencji Garchena Rinpocze tytuł Drubpona – mistrza odosobnień. Jego Eminencja Garchen Rinpocze w 2002 roku powierzył Drubponowi Tseringowi Rinpocze pieczę nad wszystkimi ośrodkami JE Garchena Rinpocze w Europie i Izraelu.

PROGRAM

18 lutego (czwartek)
11:20 Przylot Dubpona Tseringa Rinpoche na lotnisko
Okęcie
18:00 – 20:00 Wykład otwarty: Cztery Szlachetne Prawdy
(Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22)

19 lutego (piątek) - Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22
18:00 – 20:00 Wyjaśnienia do praktyki Czteroramiennego
Mahakali

20 lutego (sobota) - Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22
10:00 – 12:00 Inicjacja Czteroramiennego Mahakali
14:00 – 16:00 Wyjaśnienia do praktyki Achi Chokyi Drolmy
16:30 – 18:30 Inicjacja Achi Achi Chokyi Drolmy

21 lutego (niedziela) - Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22
10:00 – 12:00 Praktyka Achi Chokyi Drolmy
14:30 – 16:30 Praktyka Achi Chokyi Drolmy
17:00 – 19:00 Praktyka Achi, Lama Chopa Dżigtena
Sumgona i Tsok

22 lutego (poniedziałek) - Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24.
16:30 Uroczystość z okazji 80. Urodzin JE Garchena
Rinpoche organizowana przez Fundację Sam Dżub Ling przy współpracy Ośrodka Drikung Samten Choling i Muzeum Azji i Pacyfiku. W programie m.in. pokaz filmu o JE Garchenie Rinpocze, aukcja charytatywna i koncert. Szczegóły na stronie Fundacji Sam Dżub Ling.

24 lutego (środa)
15:30 Pożegnanie Drubpona Tseringa Rinpoche na lotnisku
Okęcie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Nauki będą tłumaczone z języka tybetańskiego bezpośrednio na język polski przez Andrzeja Rybszlegera.

Prosimy o przyniesienie własnych mat i poduszek.

Nasz ośrodek nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, ale osobom zainteresowanym służymy informacją i w miarę możliwości pomocą. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

UCZESTNICTWO

Wykład w dniu 18.02 i uroczystość w dniu 22.02 w Muzeum Azji i Pacyfiku są otwarte także dla osób nie związanych z buddyzmem.

Nauki i inicjacje przeznaczone są dla buddystów i osób pragnących wejść na ścieżkę buddyjską. Osoby zainteresowane przyjęciem schronienia proszone są o kontakt pod podanym niżej adresem mailowym lub telefonem.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację i wpłatę.

Zgłoszenia info@garchen.pl

Sugerowana darowizna to 240 zł za cały kurs.
Dla osób mogących uczestniczyć tylko w części kursu sugerowana darowizna wynosi: 60 zł za każdą inicjację i 20 zł za każdy dwugodzinny blok nauk lub praktyk.

Wpłat należy dokonywać na konto 48 1050 1025 1000 0023 6153 9303 z dopiskiem: „darowizna na kurs 02.2016”

Osoby które pragną wziąć udział w kursie, ale nie są w stanie wnieść opłaty w sugerowanej wysokości, proszone są o zgłoszenie tego organizatorom, którzy zaproponują inne rozwiązanie.

KONTAKT: info@garchen.pl, telefon: 661 164 513, www.garchen.pl

Tagi: 
Załączniki: