Pierwsza wizyta lamy Gursama w Polsce

W dniach 30 marca do 27 kwietnia 2010 roku odbędzie swoją podróż po Europie lama Gursam ze szkoły drikung kagyu.Odwiedzi m.in. Polskę. Będzie to pierwsza wizyta lamy w naszym kraju.

Lama Gursam odwiedzi WARSZAWĘ (30.03.-7.04.) i TRÓJMIASTO (8-11.04.)

W trakcie swojej wizyty lama będzie udzielał:
• nauk buddyjskich w ramach cyklu:
JAK ŻYĆ ŻEBY NIE BAĆ SIĘ ŚMIERCI
• inicjacji wraz z naukami: BUDDY AMITAJUSA oraz BUDDY MEDYCYNY
• wyjaśnień indywidualnych do nauk
• indywidualne praktyki phoła

W trakcie wizyty będą się odbywały również specjalne ceremonie dla zwierząt.

Lamie Gursamowi będą towarzyszyli KUNCHOK THARCHIN oraz NYIMA DORJEE,
Którzy są artystami malującymi thanki.
W trakcie wizyty będą Oni prowadzili wykłady na temat symboliki thanek a także poprowadzą pierwszy w Polsce KURS PODSTAW MALOWANIA THANEK.

BIOGRAFIA LAMY GURSAMA

Lama Gursam wstąpił do klasztoru Drikung Kagyu w Tso Pema w Indiach w wieku 6 lat. Uzyskał tam podstawowe wykształcenie z zakresu filozofii buddyjskiej, praktyki. W 1981 r. rozpoczął naukę w Central Institute of Higer Tibetan Studies w Sarnath, gdzie studiował filozofię buddyjską, sanskryt, hindi, tybetański i angielski. W 1990 roku ukończył naukę uzyskując nie tylko dyplom, ale także specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce od Jego Świątobliwości Dalajlamy.
W tym samym roku Lama Gursam został zaproszony przez J.Ś. Kabyong Chetsanga Rinpoche do nauczania w Drikung Kagyu Institute w Dehra Dun. Nauczał tam przez 5 lat filozofii buddyjskiej i historii buddyzmu – był też osobistym sekretarzem J.Ś. Chetsanga Rinpoche. W trakcie pobytu w Instytucie odbył też roczne odosobnienie medytacyjne i otrzymał nauki oraz przekazy Dzogchen od Khenchen Thupten Rinpoche i innych nauczycieli ze szkoły Nyingma.
UJ.Ś. Chetsang Rinpoche, po odbyciu odosobnienia przez Lamę, mianował Go Dyrektorem północno-amerykańskiego centrum Drikun Kagyu w USA i od tego czasu Lama przebywa nieustannie w USA. W Stanach Lama Gursam poznaje Jego Eminencję Garchena Rinpoche, pod którego to opieką odbył 3 letnie odosobnienie medytacyjne. W czasie odosobnienia praktykował Mahamudrę i Sześć Jog Naropy. Odosobnienie kontynuował w Lapchi (Nepal), gdzie przez 6 miesięcy praktykował w jaskini wielkiego jogina, Milarepy.
Lama Gursam, po zakończeniu tego odosobnienia, powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie naucza przez większość roku w kilku swoich ośrodkach, jak również w Kanadzie. Co roku, w zimie, jeździ do Indii i Nepalu na dalsze nauki i odosobnienia. Co 2-3 lata organizuje dla swoich zachodnich studentów pielgrzymki do świętych buddyjskich miejsc w Indiach i Nepalu.
W 2006 r. Lama Gursam założył w USA Bodhicitta Foundation, mającą m.in. na celu ochronę straych tekstów buddyjskich oraz kultury tybetańskiej w Azji a także działania na rzecz wykształcenia i praw kobiet oraz na rzecz opieki medycznej wśród uchodźców tybetańskich.

Osoby zainteresowane udziałem w naukach prosimy o zadawanie pytań i zgłaszanie się e-mailem: [email protected]. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz określenie w którym programie chcą Państwo uczestniczyć.
Sugerowana darowizna (na pokrycie kosztów biletu lotniczego, wynajęcie sal oraz prezent dla Lamy i towarzyszących mu gości):
• wykłady – 20 zł
• jedna inicjacja wraz z wyjaśnieniami – 80 zł
• indywidualne spotkania, oraz phoła – wysokość darowizny zależna od szczodrości obdarowującego (sugerujemy nie mniej niż 50 zł)
• ceremonie dla zwierząt – zależne od hojności opiekuna
• kurs tygodniowy podstaw malowania thanek – 300 zł (decyduje kolejność zgłoszeń – na kurs do jednej osoby przyjmowanych jest maksymalnie 10 osób).

Szczegółowe informacje o miejscu spotkań i wykładów już wkrótce.

Tagi: