Program wizyty J.E. Pakcioka Rinpocze w Warszawie (listopad 2010)

Polska grupa Rangjung Yeshe J.Ś. Pakcioka Rinpocze z radością pragnie poinformować, że J.Ś. Pakciok Rinpocze zaszczyci nas swoją obecnością w listopadzie 2010. Dokładne daty i szczegółowe informacje na temat kursów i wykładów zostaną wkrótce zamieszczone na stronie grupy http://pakciokrinpocze.mahajana.net

W ramach swojej wizyty Rinpocze odwiedzi Warszawę. W Warszawie odbędą się dwa wykłady i kurs.

Program wizyty:

11.11 - przylot J.E. Pakcioka Rinpocze do Warszawy
12.11 - "Klucz do szczęścia" wykład otwarty w Warszawie
13.11 - 14.11 - retrit "Claryfying the Path - remembering masters of the
past"
15.11 - pełna Inicjacja Sang Thik Dorge Sempa
16.11 - wykład dla środowiska biznesu "Medytacja a świat biznesu".
17.11 - wylot J.Ś. Pakcioka Rinpocze

Organizatorzy

J.E. Pakciok Rinpocze, Tendzin Jigmey Drakpa, jest VII. Pakciokiem
Rinpocze, głównym przedstawicielem linii Taklung Kagju i Barom Kagju, opatem
klasztoru w Chapagaon (w południowej części doliny Katmandu),
przedstawicielem klaszotru Riłocze w tybetańskim regionie Dokham.

Obecnie jest również mistrzem wadżry klasztoru Ka-Nying Shedrub Ling w
Boudhanath (Katmandu, Nepal) i opatem klasztoru Do-ngak Nyida Zungdrel
Sherab Raldri Ling w Nepalu. Rinpocze odpowiada również za rozwój kliniki
Vajravarahi Free Clinic, która ma zapewnić opiekę medyczną osobą
nieuprzywilejowanym. Odpowiada także za rozwój szkoły dla mnichów
Vajravarahi Monk Schol, która to szkoła ma zapewnić świecką i religijną
nieuprzywilejowanym. Odpowiada także za rozwój szkoły dla mnichów
Vajravarahi Monk Schol, która to szkoła ma zapewnić świecką i religijną
edukację dla mnichów nowicjuszy. Jest również przewodniczącym organizacji
non-profit Rangjung Yeshe Shenpen Nepal - organizacja ta zajmuje się
biednymi i mniej uprzywilejowanymi rejonami w zakresie zdrowia, edukacji,
przygotowania do pracy.

Rinpocze jest profesorem filozofii buddyjskiej w Shedrze Instytutu Rangjung
Yeshe (Rangjung Yeshe Institute Shedra) w Centrum Studiów Buddyjskich
(Uniwersytet Katmandu). Był zapraszany, żeby nauczać w wielu różnych
ośrodkach m.in. w Danii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Stanach
Zjed. Ameryki, Kanadzie, Anglii. Rinpocze jest również Członkiem Doradczym
Rady Fundacji Czokling Tersar.

Rinpocze urodził się w 1981 roku jako syn Tsikeja Czoklinga Rinpocze i
Deczen Paldron. Pakciok Rinpocze jest wnukiem Tulku Urgjena Rinpocze i
starszym bratem Kjentse Jangsi Rinpocze.

Rozpoznany przez regentów Kagju i wyświęcony przez J.Ś. Dalajlamę,
studiował pod opieką wielu znakomitych mistrzów m.in. Dilgo Kjentse
Rinpocze, Dudjoma Rinpocze, Tulku Urgjena Rinpocze, Penora Rinpocze,
Trulszika Rinpocze, Nyoszula Khena Rinpocze.

Rinpocze w ciągu siedmiu lat ukończył tradycyjny program studiów filozofii
buddyjskiej (który normalnie trwa dziewięć lat) w Instytucie Dzongsar
Zaawansowanych Studiów Buddyjskich (Dzongsar Institute of Advanced Buddhist
Studies) w Bir, Himachal Pradesh, India. Specjalizował się w temacie szkoły
sakja buddyzmu tybetańskiego (szkolił się pod opieką Khenczena Kunga
Wangczuka Rinpoche oraz J.Ś. Dzongsara Kjentse Rinpoche). Rinpocze otrzymał
tytuł khenpo od J.Ś. XIV Dalajlamy i J.Ś. Dzongsara Kjentse Rinpocze.

Rinpocze ma bardzo bezpośredni, żywy i żartobliwy sposób nauczania.

Tagi: 
J.E. Pakciok Rinpocze