Prośba o wsparcie odosobnienia Anny Okołotowicz w Bhutanie

W imieniu Anny bardzo dziękujemy za Waszą szczodrość, dzięki której udało się uzbierać prawie 90% potrzebnej kwoty! Odosobnienie rozpocznie się najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu. Brakuje jeszcze około 2300 euro. Liczymy na dalsze datki, które pozwolą na zrealizowanie tej formy praktyki. Więcej informacji: http://mahajana.net/node/496

Tagi: