pomoc

Akcja wysyłki kartek świątecznych do więźniów z Przebudzeni.org

Jesteśmy organizacją buddyjską, przynoszącą praktykę oraz wszelką pomoc dla osób osadzonych w zakładach karnych, którzy tego potrzebują i chcą. Osoby, do których wysyłamy kartki świąteczne, od kilku lat są osobami praktykującymi, które mają z nami kontakt już od jakiegoś czasu. Chcemy im...

Akcja wykupywania i uwalniania karpi

Podobnie jak w zeszłym roku, w tym roku również świątynia Misji Buddyjskiej w Poznaniu wraz z Samten Tse Polska prowadzi akcję wykupywania i uwalniania karpi.

Pieniądze na ten cel prosimy przesyłać do 15 grudnia włącznie na konto:

Nr rachunku: 72 1090...

Buddyści pomagają czyli paramita szczodrości w praktyce

Portal mahajana.net, który przybliża Nauki Buddy wszystkim zainteresowanym również podjął inicjatywę ( pomoc.mahajana.net ), aby żywo realizować nauki pomagając potrzebującym ludziom oraz zwierzętom. Pomoc taka jest ściśle związana z kroczeniem buddyjską...

Pomoc dla osób potrzebujących

Dana paramita (paramita szczodrości) jest pierwszą i kluczową praktyką buddyjską. Do Misji Buddyjskiej zwróciły się o pomoc matka dwojga dzieci, będąca w bardzo trudnej sytuacji finansowej...

Stowarzyszenie Ocalić Szansę - Wrocław

Stowarzyszenie działa od 2001 roku na wrocławskim osiedlu Huby prowadząc działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Organizacja prowadzi bezpłatny punkt przedszkolny, świetlicę socjoterapeutyczną i klub młodzieżowy. Metoda wykorzystywana do pracy z podopiecznymi -...

Prośba o wsparcie odosobnienia Anny Okołotowicz w Bhutanie

W imieniu Anny bardzo dziękujemy za Waszą szczodrość, dzięki której udało się uzbierać prawie 90% potrzebnej kwoty! Odosobnienie rozpocznie się najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu. Brakuje jeszcze około 2300 euro. Liczymy na dalsze datki, które pozwolą na zrealizowanie tej formy...

Podziękowanie

"Chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w czasie trzęsienia ziemi, które nawiedziło północno-wschodnią Japonię w marcu tego roku okazali nam zarówno materialne jak i duchowe wsparcie. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc, serce, sutry, modlitwy oraz zwykłą pamięć i...

C.d. pomocy dla Japonii

Bukkyo Dendo Kyokai jest kolejną organizacją, która zbiera środki dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami. Środki zostaną przekazane do prefektury Miyagi, jednego z najbardziej zniszczonych obszarów w Tohoku, północno-wschodniej części Japonii. Dane do przelewu: EKO-Haus der Japanischen Kultur e.V...

Pomoc dla Japonii

Pomoc dla Japonii

Wśród organizacji wspierających poszkodowanych w kataklizmie są też instytucje buddyjskie. Jedną z nich jest Sotoshu Shumucho zrzeszająca klasztory i świątynie zen tradycji soto. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc Japonii za takim pośrednictwem zachęcamy do wpłat na konto organizatorów lub (dla...

Pomoc dla Nyogena i Ewy

Trzęsienie ziemi w Sendai

Jak wiecie Japonia dotknięta została największym kataklizmem od czasów II-giej Wojny światowej . Jednym z miast, które najbardziej ucierpiało jest Sendai, w którym od ponad 20 lat mieszkają nasi przyjaciele,...

Szlachetna paczka od buddystów- akcja świąteczna

Szlachetna paczka

Serdecznie zachęcamy do włączenia się do świątecznej akcji dobroczynnej "Szlachetna Paczka od buddystów" (z akcji www.szlachetnapaczka.pl )

Będziemy kompletować rzeczy potrzebne dla konkretnej rodziny -...

Dentysta dla Dzieci Tybetu

W ramach programu Opieka Medyczna, Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu - Nyatri we współpracy z poznańskim lekarzem stomatologiem, Panem Bartoszem Niedziółką organizuje akcję: "Dentysta dla Dzieci Tybetu". Akcja ma na celu...