Stowarzyszenie Ocalić Szansę - Wrocław

Stowarzyszenie działa od 2001 roku na wrocławskim osiedlu Huby prowadząc działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Organizacja prowadzi bezpłatny punkt przedszkolny, świetlicę socjoterapeutyczną i klub młodzieżowy. Metoda wykorzystywana do pracy z podopiecznymi - socjoterapia, uczy uczestników działania we wspólnocie, tolerancji, pokazuje wagę przyjaźni i wzajemnego wsparcia. SOS Wrocław uprzejmie prosi o wsparcie w kwestii mikołajkowych prezentów (datki, zabawki, słodycze itp.). Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.sos-wroclaw.pl

Tagi: