Saga Dała

Zgodnie z kalendarzem tybetańskim 14 maja rozpoczął się miesiąc Saga Dała, bardzo specjalny dla duchowej praktyki. 27 maja wypada ważne święto Saga Dała Dycien - dzień Narodzin, Oświecenia oraz Parinirwany Buddy Siakjamuniego. Cały miesiąc uważany jest za święty i bardzo pomyślny dla duchowej praktyki, a szczególnie Saga Dała Dycien, jako że tego dnia skutki wszystkich dokonanych czynów są 10 milionów razy większe.
Źródło: drukpa.org.pl

Przy tej okazji polecamy też kalendarz tybetański na rok Żelaznego Tygrysa 2137.

Tagi: