Sangter Tulku Rinpocze w Poznaniu

Rinpocze będzie gościł w Poznaniu w dniach 18-19.06.2011. Dzień wcześniej - w Toruniu. Ogólny program wizyty w Polsce dostępny jest na stronie Benchen Karma Kamtzang.
Program wizyty w Poznaniu przedstawia się następująco:

Sobota, 18 czerwca 2011
- godz. 18.00 Wykład "O motywacji w praktyce buddyjskiej"

Niedziela 19 czerwca 2011
- godz. 10.30 Ceremonia Schronienia i przygotowanie do abhiszeki
- godz. 11.30 Abhiszeka Dukkar (strażniczki Biały Parasol)
- godz. 15.00 Nauki o motywacji c.d. Wskazówki do praktyki, lungi,
pytania i odpowiedzi.

Sangter Tulku Rinpocze (Sangtrul Rinpocze) jest ósmą inkarnacją
sławnego tertona Dordże Lingpy. Urodził się w 1977 roku w Sikkimie. W
młodości został rozpoznany jako inkarnacja wybitnego praktykującego,
opata niewielkiego klasztoru Dorling (skrót od Dordże Lingpa) z
tradycji Njingmapy w Sikkimie.

Intensywnie studiował pod kierunkiem największych współczesnych lamów
Njingmapy. Przez osiem lat studiował w sziedra Njingmapy w Sikkimie, a
przez dalsze dwa lata ćwiczył się w debatach w wielkiej sziedrze
Penora Rinpoczego na południu Indii.

Kiedy miał blisko dwadzieścia lat, prowadzący go nauczyciel, wielki
mistrz Ciatral Rinpocze, powiedział, że Sangter Tulku przyniesie
większy pożytek czującym istotom, jeśli w tym życiu poświęci się
praktyce Kagju i zostanie uczniem czcigodnego Tengi Rinpoczego. Od
ponad dziesięciu lat Sangter Tulku mieszkał więc w klasztorze Bencien
w Katmandu, intensywnie studiując nauki Kagju.

Po otrzymaniu stosownych inicjacji i ustnych przekazów zarówno od
Tengi Rinpoczego, jak i od Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego,
pomyślnie ukończył w Parpingu trzyletnie odosobnienie medytacyjne w
ośrodku trzyletnich odosobnień klasztoru Bencien.

ABHISZEKA DUKKAR
Dukkar należy do najbardziej złożonych form spośród bóstw
medytacyjnych. Jest białego koloru, w najbardziej rozbudowanej formie
ma 1000 twarzy, 1000 rąk i 1000 nóg. Jej główna twarz jest biała i
gniewna. Ma 1000 dodatkowych oczu - na przedramieniu każdej z rąk. Jej
główna lewa ręka trzyma biały parasol rozpościerający się ponad nią,
główna prawa ręka - koło dharmy. Tysiącem stóp (po 500 z z każdej
strony) depcze światowe bóstwa i zwięrzęta, symbolizujące nasze
zwyczajne problemy i przeszkody.

Praktyka Dukkar jest niezwykle pomocna dla tych, którzy często
podróżują i dla tych, którzy codziennie wystawiają się na ryzyko i
niebezpieczeństwa. Pozwala oczyścić karmę związaną z fałszywymi
oskarżeniami w sporach i sprawach sądowych. Działa uzdrawiająco i
pomaga wzmocnić ciało przeciwko wszystkim fizycznym problemom.
Recytacja mantry Dukkar przynosi potężną ochronę przed ponad 60
klasami duchów. Powiedziane jest, że modlenie się do niej uzbraja
nasze ciało z taką mocą, że duchy nie są w stanie zaatakować.

DO UDZIAŁU W ABHISZECE NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE PRZEJŚCIE PRZEZ
FORMALNĄ CEREMONIĘ BUDDYJSKIEGO SCHRONIENIA!

Kontakt:
tel. 609 709 499 Włodek
www.gynkar-city.pl
e-mail:wlodek@gynkar-city.pl

Tagi: 
Sangter Tulku Rinpocze