Sangtrul Rinpocze w Zgierzu

Program wizyty Sangtera Tulku Rinpocze w Ośrodku Bencien Karma Kamtzang Łódź-Zgierz (Zgierz, ul. Gabrieli Zapolskiej 9): 4 lipca 2011, godz. 17:00 – Inicjacja Vajrakilayi (Dorje Phurba) - tylko dla osób, które przyjęły formalnie Schronienie w Trzech Klejnotach. Osoby pragnące przyjąć Schronienie proszone są o uprzedzenie o tym fakcie przed ceremonią abhiszeki.

5-6 lipca 2011 od godz 17:00 – Nauki o Bodhiczitcie („Nauki Serca Rinpocze” + pytania i odpowiedzi, lungi etc.)

4-6 lipca 2011 od godz. 10:30 - indywidualne rozmowy z Rinpocze. Zwyczajowo wchodząc na rozmowę indywidualną ofiarowuje się nauczycielowi katak (specjalną białą szarfę). Można dołączyć do tego kopertę z ofiarą pieniężną (każda kwota jest poprawna, zależy to wyłącznie od możliwości finansowych ofiarodawcy).

SUGEROWANA DAROWIZNA:
Abhiszeka – 25,00 zł
Wykład – 20,00 zł / dzień
Intencją Rinpocze jest, aby przekazane darowizny zasiliły fundusz budowy szpitala dla Sikkimu Pd. w Ravangli.
Jednocześnie w imieniu Rinpocze oraz organizatorów pragniemy zapewnić osoby zainteresowane, iż brak środków na darowiznę nie będzie przeszkodą do wzięcia udziału w inicjacji oraz wykładach.
Bliższych informacji udziela Robert Materka tel. 516 103 308

Tagi: