Sesshin z Roshim Daitsu Tomem Wrightem, 13-19.09.2014

Serdecznie zapraszamy na sesshin, które poprowadzi Roshi Daitsu Tom Wright. w terminie 13-19 września 2014. Odbędzie się ono w ośrodku Misji Buddyjskiej "Kosho-an" (Kazimierz Dolny, ul. Góry 3d).
Tekst wykładów: Shobogenzo Shoaku makusa (Powstrzymywanie się od czynienia wszelkiego zła). Jest to komentarz Dogena Zenji do jednego z najstarszych tekstów buddyjskich znanego pod nazwą "Gathy Siedmiu Buddhów":
"Nie czyń żadnego zła,
czyń jedynie dobro,
oczyszczaj swój umysł,
to jest nauka wszystkich Buddhów".

Sesshin zacznie się w sobotę o godz. 18.00 i zakończy w piątek o godz. 13.00.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje u Doko: [email protected]

Wysokość darowizny na pokrycie kosztów będzie podana później.

Tagi: