Siedmionodniowe odosobnienie Czan 2015

W dniach 21–28 marca 2015 roku dr Simon Child poprowadzi siedmiodniowe odosobnienie w tradycji buddyzmu czan. Odbędzie się ono w Dłużewie, w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpocznie się 21 marca (sobota) o godz. 19:00, a zakończy 28 marca (sobota) o godz. 10:00.

Odosobnienie przeznaczone jest dla osób, które mają przynajmniej półroczne doświadczenie w medytacji buddyjskiej. Można wziąć udział w pięciu lub siedmiu dniach praktyki rozpoczynając w każdym wypadku od 21 marca. Związek Buddystów Czan organizuje również odosobnienie 21 - dniowe w latem.

Nauczyciel
Odosobnienie poprowadzi dr Simon Child, który w 2000 roku otrzymał przekaz Dharmy od Shifu Szeng-jena. Simon praktykował zarówno pod kierunkiem Johna Crooka, jak i Shifu. Od wielu lat prowadzi odosobnienia w Europie i w Nowym Jorku – część z nich prowadził wspólnie z Johnem Crookiem, część zaś samodzielnie.

Metoda
radycyjne dziesięciodniowe odosobnienie zapewnia zaangażowanym w praktykę adeptom czas i przestrzeń do nauki znanej w czan metody, zwanej cichą iluminacją, i do coraz głębszego wchodzenia w nią. Jest ona prosta, a jednocześnie trudna. Skoncentrowana praktyka może doprowadzić do otwarcia umysłu, które pozwala zatrzymać się i odnaleźć spokój, jasność, przestronność i wyraźny wgląd w Dharmę. Na odosobnieniu w ciepłej i wspierającej atmosferze przedstawione zostaną nauki i metody medytacji zaczerpnięte od Mistrza Szeng-jena. Instrukcje dotyczące praktyki, wykłady i indywidualne spotkania będą dostosowane do mentalności ludzi świeckich o zachodniej umysłowości i zapleczu kulturowym. Napięty harmonogram tradycyjnego odosobnienia czan przewiduje wczesne poranne wstawanie, medytacje, gimnastykę i pracę. Całość wymaga niezwykle skupionego, wytrwałego wysiłku, podjętego z odprężonym umysłem. Wielu adeptów doświadcza wyraźnych wglądów, dzięki którym kroczą potem drogą bodhisatwy z większą pewnością i głębszym spokojem.

Jak zgłosić się na odosobnienie?
Proszę wysłać zgłoszenie i przedpłatę. Zgłoszenie należy przesłać listownie do 21 lutego 2015 roku na adres:

Paweł Rościszewski
ul. Promienna 12
05-540 Zalesie Górne
lub emailem na adres: budwod@budwod.com.pl

Przedpłaty w wysokości 600 zł należy dokonać do 21 lutego 2015 roku na konto podane poniżej. Przedpłata oznacza rezerwację miejsca na odosobnieniu, jeśli limit miejsc nie zostanie do tego momentu wyczerpany.

Opłaty za udział w odosobnieniu są następujące:
za udział w 7 dniach odosobnienia opłata wynosi 1250 zł, przedpłata 600 zł.
za udział w 5 dniach odosobnienia opłata wynosi 1050 zł, przedpłata 600 zł.

Brakującą kwotę, po uprzednim przekazaniu na konto przedpłaty, należy wpłacić do dnia 28 lutego 2015 roku. Osobie rezygujacej z powodów losowych z uczestnictwa w odosobnieniu wszelkie wpłacone na konto związku pieniądze zostaną zwrócone, jeśli rezygnacja będzie zgłoszona do 21 lutego 2015. W wypadku późniejszej rezygnacji opłata nie zostanie zwrócona.

Konto, na które należy dokonywać wpłat:
właściciel konta: Związek Buddystów Czan
bank: PKO BP I Oddział Warszawa
adres banku: ul. Henryka Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
numer konta: PL 78 1020 1013 0000 0002 0129 2572
kod swift: BPKO PL PW

Proszę pamiętać, że wszelkie opłaty i koszty przelewu ponosi wpłacający.

Darowizna
Można również dokonać wpłaty dowolnej kwoty na wyżej podane konto na rzecz osób pragnących wziąć udział w odosobnieniu, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie ponieść kosztów uczestnictwa.

Zasady akceptowania uczestników.
W kwalifikacji na odosobnienie pierwszeństwo będą miały osoby zgłaszające się na 7 dni, a następnie zgłaszające się na 5 dni. Wśród osób zgłaszających się na tę samą ilość dni o pierwszeństwie decydować będzie data dokonania przedpłaty. Do 4 marca 2015 roku zostanie ustalona lista uczestników oraz lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane na odosobnienie w razie rezygnacji osób umieszczonych na liście uczestników. Osobom niezakwalifikowanym na odosobnienie wpłacone przez nie kwoty zostaną w całości zwrócone.

Dojazd
Osoby przyjęte na odosobnienie proszone są o przybycie do Dłużewa 21 marca 2015 do godz. 17.00.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w dojeździe z Warszawy do Dłużewa i/lub w drodze powrotnej po zakończeniu odosobnienia, poinformuj nas o tym emailem.

Jeśli osób potrzebujacych pomocy w dojeździe w tą lub tamtą stronę będzie więcej, wynajmiemy autobus (lub minibus), który z centrum Warszawy wyjedzie 21 marca ok. godz. 16:00. Wyjazd z Dłużewa przewidujemy 28 marca ok. godz. 11:00. Koszt dowozu w obie strony wynajętym środkiem transportu wynosi ok. 110 zł, płatne na miejscu (podróż w jedną stronę — ok. 55 zł).

Praktyka
Podczas odosobnienia każdy kolejny dzień rozpoczyna się pobudką o godz. 5:00 rano, a kończy się o godz. 22:00 ciszą nocną. Wypełnia go wiele okresów medytacji, której poszczególne rundy trwają ok. 30 minut, a także ćwiczenia fizyczne, praca, spotkania indywidualne z nauczycielem i wykłady.

Uwagi
Osoby, które mają trudną sytuację materialną, mogą ubiegać się o zniżki w opłacie za odosobnienie. Prośbę o zniżkę można dołączyć do zgłoszenia.
Nie jest konieczne zabieranie ze sobą śpiwora, maty oraz poduszki do medytacji. Na miejscu każdy otrzyma pościel od właściciela obiektu oraz maty i poduszki od organizatorów odosobnienia. Jeśli jednak używasz ławeczki do medytacji zabierz ją ze sobą.

Miejsce
Miejscem odosobnienia jest Pałac w Dłużewie, o którym możemy poczytać na tej stronie czan.eu

Tagi: 
dr Simon Child