Spotkania studiów buddyjskich w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na międzynarodową konferencję - II Szczecińskie Interdyscyplinarne Spotkania Studiów Buddyjskich, które odbędą się dnia 20.06.2013 o godz. 9:00.
Tematy konferencji to m.in. różne podejścia do studiów buddyjskich, Buddyzm a nauki zachodnie, historia i główne szkoły buddyzmu, specyfika buddyzmu w różnych krajach świata, Buddyzm w historii i polityce państw świata, sztuka buddyjska oraz inspirowana buddyzmem, językoznawstwo jako element studiów buddyjskich, Buddyzm w Polsce, współczesna Sangha na zachodzie i jej specyfika. Więcej...

Tagi: