Spotkanie nauczycieli akademickich, tłumaczy i wydawców Dharmy

W środę 17.03 w godzinach 10-16 w Warszawie, odbędzie się spotkanie Ringu Tulku Rinpoczego z tłumaczami i wydawcami Dharmy oraz nauczycielami akademickimi, którzy tłumaczą i wydają teksty w różnych tradycjach buddyjskich.

W dniach 07-08.06 2010 planowana jest wizyta w Polsce JŚ XVII Karmapy Orgjena Trinleja Dordże. Gjalłang Karmapa odwiedzi Warszawę oraz Grabnik. Jednym z planowanych punktóww wizyty jest wykład JŚ na Uniwerytecie Warszawskim na temat Buddyzmu jako nauki o umyśle. Szczegóły wizyty zostaną podane do publicznej wiadmości niezwłocznie po ostatecznym potwierdzeniu, iż wizyta dojdzie do skutku.
Koordynator wizyty Gjalłanga Karmapy w Europie - Ringu Tulku Rinpocze odwiedzi Warszawę i Grabnik w dniach 15-17.03.2010. W środę 17.03 w godzinach 10-16 w Warszawie, odbędzie się spotkanie Ringu Tulku Rinpoczego z tłumaczami i wydawcami Dharmy oraz nauczycielami akademickimi, którzy tłumaczą i wydają teksty w różnych tradycjach buddyjskich oraz w zakresie uniwersyteckim przekazują nauki Buddy, dokonują tłumaczeń lub uczą o buddyzmie.
Rinpocze przedstawi esencję historyczną nauczania budyzmu na uniwersytetach oraz przekładów piśmiennictwa buddyjskiego. Uczestnicy spotkania przedstawią kluczowe zagadnienia/problemy związane z tłumaczeniami, wydawaniem i dystrybucją oraz unwersyteckim nauczaniem buddyzmu. Po tym odbędzie się dyskusja i próba sformułowania wniosków co należy zrobić aby usprawnić nasze działania. Jeśli w trakcie spotkania wyłonią sie zagadnienia, które warto/należy/trzeba koniecznie omówić z JŚ XVII Karmapą, to podczas tej wizyty, dla grupy tłumaczy, wydawców oraz nauczycieli akademickich, taka możliwość będzie stworzona.
W związku z tym Twój udział w spotkaniu z Ringu Tulku Rinpocze jest szansą na podzielnie się Twoimi wątpliwościami, problemami ale i szansami wynikającymi z tego co robisz.
Organizatorem spotkania jest Instytut Marpy w Polsce. Miejsce spotkania wybrane zostanie w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Adres podany zostanie zgłoszonym uczestnikom na kilka dni przed spotkaniem. Udział w spotkaniu jest oczywiście nieodpłatny. Każdy pokrywa swoje koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.
Proszę o przesłanie tej wiadmości także do innych, Twoim zdaniem odpowiedzialnych, tłumaczy Dharmy oraz nauczycieli akademickich aktywnych w tym zakresie.
Termin zgłaszania uczestnictwa w spotkaniu – 11.03.2010 – bezpośrednio do koordynatora - @ lub tel.

Jestem przekonany, iż spotkanie to poważnie przyczyni się do rozwoju akademickiego nauczania buddyzmu oraz tłumaczeń, wydawania i upowszechniania Dharmy w Polsce.

Serdecznie pozdrawiam,

Tomasz Szczygielski
koordynator spotkania
tomasz@marpa.pl;
tel. 601 70 70 55

Tagi: