Studia klasycznych tekstów buddyjskich w Grabniku

Informacja z Biuletynu internetowego Zwią…zku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang:

"Tradycja Kagju kładzie szczególny nacisk na zastosowanie Nauk w praktyce medytacyjnej. Od wieków przy klasztorach w pierwszej kolejności powstawały drubkangi - ośrodki tradycyjnych trzyletnich odosobnień. Aby jednak przekaz Dharmy był pełen, konieczne jest połączenie praktyki ze studiowaniem Nauk.

I tak Jego Świątobliwość XVI Gjalła Karmapa, gdy znalazł się na emigracji, najpierw wybudował przy klasztorze Rumtek ośrodek odosobnień (drubkang), a zaraz potem wyraził życzenie, by obok powstał instytut studiów buddyjskich (sziedra). Po odejściu Jego Świątobliwości w parinirwanę, pragnienie to zrealizował Jego Eminencja III Dziamgon Kongtrul Rinpocze. Wśród absolwentów pierwszego rocznika sziedry w Rumteku znalazł się m. in. JE Sangje Njenpa Rinpocze.

Podobnie w Parpingu, wkrótce po tym, jak zaczął funkcjonować drubkang klasztoru Bencien, zbudowano sziedrę, którą opiekuje się Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze i którą za parę lat - po dziewięciu latach intensywnych studiów - opuszczą pierwsi absolwenci. Nauczać będą potem Dharmy w klasztorach i innych ośrodkach buddyjskich.

Również i w naszej społeczności Karma Kamtsang w Polsce, dzięki wysiłkowi wielu osób, udało się zbudować w Grabniku ośrodek medytacyjny tradycyjnych trzyletnich odosobnień, a także stworzyć warunki do odbywania dłuższych i krótszych odosobnień indywidualnych.

Teraz zatem nadszedł czas, aby umożliwić chętnym bardziej systematyczne studia klasycznych tekstów buddyjskich. Zamierzeniu temu dał swoje błogosławieństwo Jego Świątobliwość XVII Karmapa. W 2011 roku Lama Rinczen omawiał też dokładniej ten temat z JE Sangje Njenpą Rinpocze oraz z Kjabdzie Tengą Rinpocze. Obaj Rinpoczowie zgodzili się wspierać projekt, wyznaczyli Lamę Rinczena do przeprowadzenia pierwszego cyklu nauk i obiecali przysłać w przyszłości jednego z Khenpo, który poprowadzi dalszy proces kształcenia.

Dlatego od września tego roku rozpoczniemy w Grabniku cykl regularnych studiów Nauk buddyjskich.

Informacje organizacyjne

W ciągu pierwszego roku nauki studiować będziemy podstawowe dzieło Gampopy „Ozdoba Drogocennego Wyzwolenia”. Ten cykl wykładów, zgodnie z wolą obu Rinpoczów, prowadzić będzie Lama Rinczen. Następnym etapem będzie studiowanie takich rdzennych tekstów, jak Bodhisattwaczarjawatara autorstwa Szantidewy czy Mahajana Uttaratantra Siastra Majtreji. Planujemy, że te wykłady prowadzić już będzie Khenpo przysłany z klasztoru Bencien.

Tok nauczania proponujemy rozwiązać w stylu przypominającym studia zaoczne. Raz w miesiącu podczas weekendowego zjazdu w Grabniku odbywać się będą intensywne wykłady, dyskusje oraz odpytywanie z przerobionego materiału. Na pozostałą część miesiąca studiujący otrzymywać będą pracę domową.

Nauka odbywać się będzie w cyklu semestralnym. Każdy semestr zakończy się egzaminem.

Zapisy oraz bliższe szczegóły organizacyjne - od końca czerwca br."

Tagi: