Szczegółowe informacje o wizycie J.E. Garchena Rinpocze

Zostały udostępnione dalsze informacje [PDF] dotyczące wizyty w Warszawie, o której pisaliśmy niedawno. W programie zaplanowane są m.in.: wykład otwarty dot. miłującej dobroci, wykłady na temat mahamudry, abisheka Buddy Amitaby.

Tagi: 
Garchen Rinpocze