Ważna informacja o II Konferencji Edukacyjnej

29 czerwca w godzinach 9-16 odbędzie się druga konferencja poświęcona edukacji buddyjskiej. Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Raszyńska 22, Szkoła Społeczna w Nowej Auli.

Z powodów organizacyjnych prosimy o formalne powiadomienie pocztą e-mail o swoim uczestnictwie w konferencji. Otrzymujemy różne informacje prywatnymi kanałami o chęci udziału, ale chętni zapominają informować o tym organizatorów.
Pierwsza sprawa z tym związana dotyczy materiałów, które uczestnicy powinni otrzymać przed konferencją. Osoby, które się nie zgłoszą nie będą miały tych materiałów i udział w konferencji może być bezprzedmiotowy.
Druga sprawa - bez pełnej listy uczestników nie możemy zaplanować obsługi cateringowej oraz przewidzieć serwisu kawy etc.

Dlatego prosimy osoby zamierzające wziąć udział o powiadomienie - tak, byśmy mogli sprawniej przygotować spotkanie. E-maile prosimy kierować na adres [email protected]

W imieniu organizatorów
Kanzen

Tagi: