Zmiana programu wizyty Bakula Rangdol Nyima Rinpocze w Warszawie