Dobrodziejstwa płynące z Trzech Skarbów

Autor: 
Jiun Sonja
Tłumacz: 
Ewa Hadydoń
Kategoria: 

Jeżeli nie przyjmiecie Trzech Skarbów, wielu wpadnie do Trzech Akusiu. Gdy je przyjmiecie, to nawet jeżeli wasza wiara w nie będzie płytka, doświadczycie dobrodziejstwa Krainy Ludzi. Gdy wasza wiara w nie będzie głęboka, zaznacie dobrodziejstw niebios. Jeśli będziecie w nie prawdziwie wierzyć, zaznacie dobrodziejstw Śrawaków i Pratjeka-Buddów. Gdy będziecie żywić w nie w pełni świadomą wiarę, dostąpicie stanu Bodhisattwy i Buddy. Różnice pomiędzy tymi trzema stopniami wiary zależą od płytkości, lub głębokości twej wiary w Trzy Skarby.

Gdy wierzysz w Buddę, odrzucając twe ciało i umysł, to nie ma umysłu poza Buddą, ani Buddy poza umysłem; nie ma istot poza Buddą, ani Buddy poza istotami; nie ma żadnej krainy poza Buddą, ani żadnego Buddy poza żadną krainą. Oto co jest rozumiane przez wiarę w Buddę. Gdy rzeczywiście to zgłębisz, możesz osiągnąć wielkie oświecenie, zanim nawet wstaniesz ze swej maty.

Gdy wierzysz w Dharmę, odrzucając twe ciało i umysł, to nie ma Dharmy odrębnej od twego ciała i poza twym ciałem nie ma Dharmy; nie ma istot poza Dharmą i nie ma Dharmy poza istotami; nie ma gór, rzek, ani wielkiej ziemi poza Dharmą i nie ma Dharmy poza górami, rzekami i wielką ziemią. I to jest tym, co rozumiemy przez wiarę w Dharmę. Jeżeli naprawdę to zgłębisz, możesz osiągnąć wielkie oświecenie, nawet zanim wstaniesz ze swej maty.

Gdy wierzysz w Sangę, odrzucając twe ciało i umysł to nie ma Sanghi poza tobą i nie ma „Ja” poza Sangą; nie ma istot poza Sanghą, ani Sanghi poza istotami; nie ma zjawisk poza Sangą i nie ma Sanghi poza zjawiskami. I to właśnie oznacza Wiarę w Sanghę. Gdy w rzeczywistości to zgłębisz, możesz osiągnąć wielkie oświecenie, zanim nawet wstaniesz ze swej maty.

Informacje: 

Jiun Onko (1718–1804), który na znak szacunku zwie się Jiun Sonja był wybitnym kapłanem szkoły Shingon Shoboritsu i jednym z reformatorów japońskiego buddyzmu okresu Edo. Jiun zasłynął ze swego głębokiego wglądu, który osiągnął praktykując zazen pod kierunkiem mistrza Soto Daibai, ze świątyni Shoan-ji, rozległej wiedzy nad sanskrytem, którego stał się najwybitniejszym uczonym swego okresu oraz niezwykłych kaligrafii malowanych stylem „suchego pędzla”, które po dziś dzień wzbudzają zachwyt zarówno pośród koneserów sztuki jak i szerokiej publiczności. Niniejszy tekst pochodzi z „Jiun Sonja Hogoshu” (Zebranych Mów Dharmy Jiuna) - opracowanie: Nyogen Nowak.