Siedem punktów zawierających istotę praktyki

Kategoria: 
  1. Poznawaj i praktykuj Dharmę Buddy tylko dla niej samej, nie zaś w imię ludzkich doznań ani doczesnych wyobrażeń.
  2. Zazen jest najbardziej czcigodnym i jedynym prawdziwym nauczycielem.
  3. Zazen musi mieć konkretne odbicie w naszym codziennym życiu poprzez stosowanie dwojakiej praktyki (składanie ślubowań i wyrażanie skruchy), trzy umysły (wielkoduszny, rodzicielski i radosny) oraz urzeczywistnianie powiedzenia: "Zyskiwanie jest ułudą, tracenie jest oświeceniem".
  4. Żyj zgodnie z podjętymi ślubowaniami i spraw aby głęboko wniknęły w twoje życie.
  5. Zdając sobie sprawę, że tylko my sami jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój i regres, starajmy się praktykować i rozwijać.
  6. Siedź w ciszy przez dziesięć lat, potem przez następne dziesięć lat i jeszcze przez dziesięć lat.
  7. Współdziałaj z innymi i staraj się stworzyć takie miejsce, w którym szczerze praktykujący będą mogli praktykować bez przeszkód.