Słowo Buddhy

Autor: 
Czcigodny Mahathera Nyanatiloka
Kategoria: 
Informacje: 

tłumaczenie: Zenno angielski orginał dostępny jest pt. "The Word of The Buddha".