Sutra Amidy

Tłumacz: 
Czcigodna sensei Myoshu
Kategoria: 

AMIDAKYO

 

Tekst chiński według mistrza Kumarajiva
zamieszczony w japońskim Seiten –
Świętej Księdze Nishi Honganji-ha
w bezpośrednim tłumaczeniu Czcigodnej sensei Myoshu

 

...A oto Sutra Amidy wygłoszona przez Buddę Sakyamuniego, a spisana przeze mnie najściślej zgodnie z tym, co dane mi było usłyszeć i pojąć:

Pewnego razu Budda zawędrował do miasta Shiravasti, stolicy kraju Kosala. Liczni mnisi zgromadzili się wokół Niego w ogrodzie podarowanym przez pana Anathapindadę, by słuchać Nauk.

Towarzyszyli Buddzie również liczni arahatowie, jak i ludzie świeccy Dharmy spragnieni. Był tam więc Siariputra zwany Starszym, Mahamaudgalyayana (od którego Zen się wywodzi), Mahakashyapa, Mahakatyayana, Mahakausthila, Revata (znany ze swej wspaniałej pamięci), Suddhipanthaka (któremu z kolei spamiętać Nauki było nie sposób), Nanda (znana ze swej wspaniałej etykiety), Ananda (który po śmierci Buddy nadzorował spisanie Nauk), Rahula (syn Buddy), Gavampati (znany ze swego głosu i przechwytywania ofiar składanych bogom), Pindola-Bjharadvaja (który złamał śluby nieujawniania swych nadnaturalnych mocy), Kalodayin (znany z szerzenia Nauk), Mahakapphina (słynny astronom), Vakula (długowieczny), Aniruddha (słynny magik, kuzyn Buddy) i liczni im podobni przeróżni adepci zasługujący, by nazwać ich wielkimi.

Rozliczni bodhisattvowie jak i mahasattvowie powiększali grono słuchaczy. Był tam Manjusri – książę Dharmy, Maitreya żyjący w Futaiten, jak i Gandhahastin i Nitoyodynkta w orszaku tłumnym bodhisattvów. Również istoty niebiańskie z bogiem Indrą na czele przyłączyły się do uczniów Buddy.

Budda zaś poprosił o szczególną uwagę Sariputrę zwanego Starszym:

Siariputro! Zwróć swe oczy w kierunku zachodzącego słońca, bowiem tam ponad milionami milionów przeróżnych krain Buddów jest szczególna Czysta Kraina zwana rajem (Gokuraku). Króluje w niej Amida, który właśnie w tej oto chwili rozpoczyna mowę Dharmy.

Jak myślisz, Siariputro, dlaczego ta właśnie Kraina zwie się rajem? Zwiemy ją tak, ponieważ żadna z żyjących tam istot nie doświadcza bólu. Jedynie szczęście jest ich udziałem. Dlatego zwiemy tę Krainę rajem.

Należy tu dodać, Siariputro, że Kraina ta, zwana rajem, ogrodzona jest siedmioma cudownie udekorowanymi palisadami poprzedzielanymi z kolei siedmioma warstwami sieci uplecionych z klejnotów. Pomiędzy zaś sieciami rosną w siedmiu rzędach drzewa strzeliste, całe z czterech kosztownych kamieni. Tak drogocenne są granice strzegące owej Krainy zwanej rajem.

A ponadto, Siariputro, w Krainie tej ujrzysz stawy wyłożone siedmioma rodzajami szlachetnych kamieni, a wypełnione wodą o ośmiu doskonałościach. Dna tych stawów wysypane są piaskiem złotym. A z czterech stron świata piękne schody ze złota, srebra, lapis lazuli i hari1 sprowadzają łagodnie w wodę tych, co pragną tam ochłody.

Ponad stawami pawilony przepyszne, dekorowane owymi czterema klejnotami, zapraszają do swych wspaniałych wnętrz. Każdy staw gości kwiaty lotosu wielkie jak koła rydwanu. Niebieskie lotosy lśnią światłem niebieskim, żółte kwiaty promieniują żółte światło, czerwone świecą czerwonym blaskiem, a białe – białym. A wszystkie roztaczają woń perfum najwspanialszych.

Siariputro! Tak oto wygląda ta Kraina powstała z zasług Amidy i zdobiona Buddy tego paramitami.

A ponadto, Siariputro, Krainę tego Buddy wypełnia bez ustanku niebiańska muzyka. Ziemia jest ze złota. Co cztery godziny spada deszcz cudownych kwiatów.

Żyjące tam istoty co ranka wypełniają miseczki ofiarne i wazony świeżo spadłym z nieba kwieciem i biegną ofiarować je Buddom wszystkich dziesięciu kierunków. Spieszą wkrótce potem z powrotem, by wspólnie spożyć posiłek południa i rozkoszować się spacerem w Krainie Amidy.

Siariputro! Ta Kraina zwie się rajem, a zbudowana jest i zdobiona najwspanialszymi klejnotami paramit Buddy Amidy.

Następnie, Siariputro, w Krainie owej jedynie wszelkiego rodzaju Piękno gości. Zdobią ją ptaki różnych kolorów, jak białe pawie, barwne papugi, cudowne ptaki o dwu ludzkich głowach, jak i ptaki-kalawinka. Co cztery godziny owe skrzydlate istoty przepięknym pełnym harmonii śpiewem głoszą Dharmę, sławią Pięć Oświeconych Umiejętności – Pięć Nadnaturalnych Mocy Niweczących Pięć Trucizn Umysłu2, wykładają Siedem Aspektów Satori3, uczą Ośmiorakiej Szlachetnej Ścieżki. Takiej właśnie Dharmy nauczają owe ptaki, a istoty Czystej Krainy zainspirowane w ten sposób, wszystkie bez wyjątku utrzymują w umysłach swych nieprzerwanie Buddę, Dharmę i Sanghę.

Siariputro! Proszę nie myśl, że wspomniane tu ptaki uzyskały swą formę wskutek jakiegokolwiek przewinienia. W Krainie Amidy nie ma żadnej możliwości popełniania czynów degradujących. Tam nie sięga Trojaka Ścieżka Grzechu. Nawet pojęcie zła nie jest tam znane.

Siariputro! Imię Amidy blokuje wszelkie ścieżki Zła, a ptaki śpiewające Dharmę są jedynie wypromieniowaniem Buddy, który używa i całkiem niepozornych form w celu szerzenia Dharmy.

Siariputro! W Krainie Amidy delikatna bryza szemrze klejnotami drzew i ogrodzeń, układając sto tysięcy cudownych melodii. A każdy, kto podda się urokowi tej muzyki, spontanicznie w Jinen Honi wypełnia umysł swój niepodzielnie Buddą, Dharmą i Sanghą.

Siariputro! Kraina Amidy zbudowana jest z Jego zasług i zdobiona Jego paramitami.

* * *

Siariputro!

Niech umysł Twój skupi swą uważność!

Dlaczego Budda, o którym mówimy, zwany jest Amida?

Siariputro! Ten Budda jest Światłem Niezmiernym przenikającym na wskroś dziesięć kierunków ze wszystkimi krainami Buddów włącznie i nie zna przeszkód. Dlatego zwiemy Go Amida – Nieustające Światło. Jak również, Siariputro, imię tego Buddy jest Nieustające Życie. Istot Jego Krainy nie podobna zliczyć, a nie zna też ta Kraina granic, przenikając Wszechświat. Praktyki przez czas wieczności równy uformowały tak cudowne warunki.

Siariputro! Od dziesięciu kalp Amidy Światło rozjaśnia kosmosy, których przemierzyć nie sposób. Amidy niepoliczalni uczniowie są śrawakami i arahatami. Nikt nie jest w stanie nawet poznać wszystkich Jego bodhisattvów. Taka to jest ta Kraina!

Siariputro! Ta Kraina powstała z zasług Amidy i zdobiona jest tego Buddy paramitami.

A ponadto, Siariputro, kto tylko narodzi się w tej Krainie zwanej rajem, jest w stanie nieodwracalnego satori (Futaiten). Żyją tam liczne istoty, które dopełniają swego ostatniego żywota zanim ulegną pełnej transformacji (w Amidę). A liczba ich jest niepoliczalna. Nie sposób wyobrazić sobie nawet przestrzeni Wszechświata, na jakiej takie istoty można napotkać. Jej opis zająłby kalpy całe.

Siariputro! Każda z istot, która tylko usłyszy o Buddzie Amidzie, winna ślubować narodzenie się w Jego Krainie, by dołączyć do Sanghi najwspanialszych istot.

Siariputro! Istoty pozbawione wystarczających zasług („korzeni”) nie są w stanie tam się znależć. Wiec, Siariputro, wszyscy mężczyźni i kobiety jednako, jeśli tylko mają wystarczająco dobre warunki, by zapoznać się z Naukami Amidy i są w stanie utrzymać Imię Amidy w umyśle choć przez jeden dzień, przez dwa dni, przez trzy dni, przez cztery dni, przez pięć dni, przez sześć dni, przez siedem dni – nieporuszenie i bez chwili zmącenia – będą w stanie, gdy czas ich się dopełni, ujrzeć Amidę z orszakiem niepoliczalnych Istot Oświeconych. A wtedy natychmiast w stanie nieporuszonego umysłu narodzą się w Czystej Krainie (Ojo). A Kraina ta zwie się rajem.

Siariputro! Ja, Sakyamuni, widzę wspaniałe paramity, które tworzą Krainę Amidy. Ktokolwiek ma warunki, by usłyszeć Nauki, które tu wygłaszam, winien ślubować swe narodzenie tamże.

Siariputro! Ja tak ślubowałem, więc i wysławiam Doskonałości Amidy, których nawet ogarnąć umysłem niepodobna.

A Buddowie kierunku wschodniego, jak Ten zwany Nieporuszonym, czy Budda Szczytowi Podobny, Budda Wielki Szczyt, Budda Blask Szczytów, Budda Piękny Głos, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze tej się powierza.

Siariputro! Buddowie kierunku południowego, jak Budda Światłość Słońc i Księżyców, Budda Odnowiciel Światła, Budda Głoszący Dharmę, Budda Światłość Szczytów, Budda Nieustającej Praktyki, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza.

Siariputro! Buddowie kierunku zachodniego, jak Budda Wiecznego Życia, Budda Cnót Bezmiernych, Budda Imion Niepoliczalnych, Budda Świetlistość Sama, Budda Wielkie Światło, Budda Upostaciowany Klejnot, Budda Czystego Światła, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza.

Siariputro! Buddowie kierunku północnego, jak Budda Przewyższający Wszystko, Budda Najwyższy Głos, Budda Niemożliwy Do Zranienia, Budda Słońcem Narodzony, Budda Utkany Światłem, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza.

Siariputro! Buddowie kierunku nadir, jak Budda Lew Dharmy, Budda Światło Dharmy, Budda Chorągiew Dharmy, Budda zwany Dharmą, Budda zwany Wspierąjący Dharmę, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza.

Siariputro! Buddowie kierunku zenit, jak Budda Czysty Głos, Budda Król Tych, Którym Udało Się Zatrzymać (Koło Życia i Śmierci), Budda Woń Kadzidła, Budda Wonne Światło, Budda Nieporównanych Ramion, Budda Girlanda Wielokolorowych Klejnotów, Budda Król Komnaty Drzew, Budda Cnota Cennego Kwiatu, Budda Widzący Tylko Prawdę, Budda Góra Równa Szczytowi, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza.

Siariputro! Jak myślisz, dlaczego jest powiedziane: „Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza”?

Siariputro! Jeśli tylko znajdą się mężczyźni czy kobiety o wystarczająco dobrych warunkach, by usłyszeć tę sutrę i pojąć Nauki głoszone przez wszech Buddów o działaniu Imienia Amidy, co do jednego oni bez wyjątku są natychmiast pod opieką wszystkich Buddów i absolutnie każdy z nich doświadczy nieodwracalnego satori (Futaiten), jak i dostąpi najwyższego satori bez ograniczeń. Dlatego, Siariputro, wszyscy winni zawierzyć memu i pozostałych Buddów przekazowi o Krainie Amidy.

Siariputro! Ktokolwiek w chwili obecnej ślubuje narodziny w Krainie Amidy, ktokolwiek ślubował to w przeszłości, czy ktokolwiek złoży takowe śluby w przyszłości, każdy z osobna i bez wyjątku znajdzie się w stanie Futaiten i dostąpi najwyższego satori metodą zwaną Ojo – narodziny w Czystej Krainie, która jest jednako skuteczna w chwili obecnej, jak i w przeszłości czy przyszłości. Dlatego też, Siariputro, wszyscy mężczyźni i kobiety o wystarczająco dobrych warunkach, by usłyszeć te Nauki i im zawierzyć, winni bez zwłoki złożyć śluby powodujące ich narodziny w Krainie Amidy (Ojo).

Siariputro! Ja tak ślubowałem i dlatego teraz składam hołd Niepojętym Zasługom wszystkich Buddów. A wszyscy Buddowie oddają cześć mnie, który przyswoił sobie Niepojęte Zasługi. Mówią oni: „Buddo Sakyamuni! Zdołałeś uczynić rzecz nadzwyczajnie trudną i niezwykle rzadką – narodziłeś się w samsarze w Epoce Pięciu Splamień: 1) splamionego czasu, 2) splamionego pojmowania, 3) splamionych warunków, 4) splamionych istot, 5) splamionego życia. A mimo to dostąpiłeś najwyższego satori bez granic i dla dobra wszystkich czujących istot nauczasz tej trudnej do pojęcia i uwierzenia Dharmy!”.

Siariputro! Winieneś pamiętać, że ja właśnie w Czasach Pięciu Splamień bez wątpliwości osiągnąłem najwyższe satori bez granic dzięki wyjaśnianej tu Dharmie, co jest trudne do uwierzenia i zupełnie nie do pojęcia!

W tym oto miejscu Budda ukończył nauczanie.

Siariputra i towarzyszący mu mnisi wszech światów, istoty niebiańskie jak i asury słuchające Buddy – wszyscy bez wyjątku poczuli w sercach swych zaufanie do Drogi Amidy i kłaniając się głęboko poczęli się oddalać.

Tak oto Budda Sakyamuni wyłożył sutrę zwaną AmidaKyo.

AMIDA­KYO

(text: sensei Myoshu)

All Birds in the Pure Land are Buddha
We need Amida's eyes to see what is real
All jewels of the Pure Land are paramithas
We need Amida's merits to enjoy them fully

All feelings in the Pure Land are like water there
Always suitable and deep as we could wish so
Amida keeps that we may love in golden goblets
To make the Pure Land's ponds host the lotus flowers
We are given all we need and seek in the Pure Land
And that we receive is for sharing in Hongan
All we do comes from the jewels of Great Karuna
All we understand comes from Amida's voice

  • 1. ShiHo – Cztery rodzaje klejnotów: złoto, srebro, beryl, kryształ
  • 2. GoKonGoRiki – Pięć Zdolności (Mocy) – 1) być w stanie umysłu Srada (Shinjin), 2) Shojin – być w stanie prawidłowo praktykować Dharmę, 3) być w stanie doświadczyć Nensamadhi Imienia, 4) Jo – zdolność głębokiej koncentracji, 5) E – być w stanie odbierać Mądrość Buddy.
  • 3. ShichiBoDaiBun – Siedem Aspektów Umysłu Satori: 1) zdolność odróżniania Dharmy od nie-Dharmy, 2) prawidłowe praktykowanie Dharmy, 3) doświadczanie radości w obcowaniu z Dharmą, 4) wolność od niedbałości, a uzyskanie komfortu umysłu zdyscyplinowanego, 5) zdolność życia w równowadze umysłu zachowującego jednocześnie głęboki wgląd a naturę każdej rzeczy przy pełnej koncentracji na Amidzie, 6) zdolność pobierania Nauk bezpośrednio od Buddy, 7) brak przywiązań przeszkadzających w rozwoju duchowym.
Załączniki: