Sutry

Diamentowa Sutra (w przekładzie prof. Marka Mejora) [PDF][TEX][PDF] [Wersja audio]
Diamentowa Sutra (w przekładzie Jacka Dobrowolskiego i Andrzeja Urbanowicza) [PDF]
Majjhima Nikaya – Zbiór mów średniej długości (Wydawca: Fundacja „Theravada”) [PDF]
Sutra (Światła) Złotej Wspaniałości (Konkomyo-saishoo-kyo; Suvarna-prabhasa-(uttamara)-sutra)
Sutra Lotosu („Sutra Niezliczonych Znaczeń” i „Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa” – rozdziały I-VII, XVII-XXVIII) [Zobacz „Sutrę Lotosu”]
Sutra Lotosu Cudownego Prawa (Bezkresne Wrota Bodhisattwy Kandzeon)
Sutra sieci Brahmy (Brahmadżala Sutra) [PDF][TEX]
Sutra Surangama (wraz z komentarzem Czcigodnego Mistrza Hsuan Hua (tom VIII)) [Zobacz „Sutrę Surangama”] [PDF][LATEX]