Sutra niezliczonych znaczeń

Kategoria: 

ten dogłębny, cudowny i najwyższy Wielki Pojazd

CNOTY

Tak słyszałem. Pewnego razu Budda przebywał w Mieście Królewskich Pałaców na Górze Grdhrakuta wraz z wielkim zgromadzeniem 1200 wielkich bhikszu. Było tam osiemdziesiąt tysięcy bodhisattwów-mahasattwów. Byli tam bogowie, smoki, jaksze, gandharwy, asury, garudy, kimnary i maharagi oraz wszyscy bhikszu, bhikszunie, upasakowie i upasiki. Byli tam wielcy obracający kołem królowie, mali obracający kołem królowie oraz królowie złotego koła, srebrnego koła i innych kół; ponadto królowie i książęta, ministrowie i lud, mężczyźni i kobiety i wielkie bogate osoby, każda otoczona przez sto tysięcy miriad zwolenników. Podeszli do Buddy, złożyli hołd u jego stóp, okrążyli go sto tysięcy razy, zapalili kadzidła i rozrzucili kwiaty. Oddawszy cześć na różne sposoby, wycofali się i usiedli po jednej stronie.

Imionami tych bodhisattwów były: Syn Króla Mandziuśri, Syn Króla Prawa Wielki Skarbiec Dostojeństwa, Syn Króla Prawa Skarbiec Niedosięgły dla Żalu, Syn Króla Prawa Skarbiec Wielkiej Elokwencji, Bodhisattwa Maitreja, Bodhisattwa Przywódca, Bodhisattwa Król Medycyny, Bodhisattwa Pan Medycyny, Bodhisattwa Kwietny Sztandar, Bodhisattwa Sztandar Kwietnego Światła, Bodhisattwa Król Władający Dharaniami Według woli, Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata, Bodhisattwa Zdobywca Wielkiej Mocy, Bodhisattwa Zawsze Gorliwy, Bodhisattwa Drogocenna Pieczęć, Bodhisattwa Drogocenny Zasób, Bodhisattwa Drogocenna Laska, Bodhisattwa Ponad Potrójnym Światem, Bodhisattwa Wimabhara, Bodhisattwa Pachnący Słoń, Bodhisattwa Wielki Pachnący Słoń, Bodhisattwa Król Lwiego Ryku, Bodhisattwa Lwia Góra w Świecie, Bodhisattwa Lwia Moc, Bodhisattwa Lwia Wytrwałość, Bodhisattwa Śmiała Potęga, Bodhisattwa Lwia Wyniosłość, Bodhisattwa Ozdoba oraz Bodhisattwa Wielka Ozdoba: w sumie osiemdziesiąt tysięcy bodhisattwów-mahasattwów takich jak ci.

Wśród tych bodhisattwów nie było żadnego, który nie byłby wielkim świętym Ciała Prawa. Osiągnęli oni opanowanie, medytację, mądrość, wyzwolenie oraz wiedzę wyzwolenia. Z niezmąconymi umysłami i stale w kontemplacji, pełni są spokoju, obojętni, niedziałający i wolni od pożądań. Wyzwoleni są z wszelkiego rodzaju złudzeń i roztargnienia. Ich umysły są spokojne i czyste, głębokie i nieskończone. Trwają w tym stanie przez setki tysięcy koti kalp i objawione im zostały wszystkie niezliczone nauki. Osiągnąwszy tę wielką mądrość, przenikają wszystkie rzeczy, całkowicie rozumieją rzeczywistość ich natury i formy, oraz wyraźnie odróżniają istniejące i nieistniejące, długie i krótkie.

Co więcej, dobrze znając możliwości, usposobienia i skłonności wszystkich, przy pomocy dharani i nienapotykającej przeszkód mocy mowy, obracają Kołem Prawa tak samo jak czynią to Buddowie. Po pierwsze, obmywając pył pożądania w kropli nauk, usuwają gorączkę życiowych namiętności i urzeczywistniają spokój Prawa, poprzez otwarcie bramy nirwany i podmuch wiatru wyzwolenia. Następnie, zsyłając deszcz Głębokiego Prawa Dwunastu Przyczyn, wylewają go na gwałtowne, intensywne promienie cierpień – niewiedzę, starość, chorobę, śmierć, i tak dalej; następnie obficie wylewając najwyższą Mahajanę, pogłębiają wszystkie dobre korzenie żyjących istot rozrzucają nasiona dobroci po polu zasług i sprawiają, iż wszystkie wypuszczą pędy stanu buddy. Swoją mądrością [lśniącą] jak słońce i księżyc oraz dostosowaną do okoliczności zręcznością, wspierają dzieło Mahajany i sprawiają iż wszyscy szybko osiągają Doskonałe Oświecenie; i wieczną radością, cudowną i prawdziwą, oraz dzięki nieskończonemu, wielkiemu współczuciu, uwalniają wszystkich od cierpień. Oni są prawdziwymi, dobrymi przyjaciółmi wszystkich żyjących istot, są nie wzywanymi nauczycielami wszystkich żyjących istot, są również spokojnym miejscem radości, ulgi, ochrony i wielkim wsparciem dla wszystkich żyjących istot. Ślepym istotom służą jako oczy i jako uszy, nos lub język tym, którzy są głusi, którzy nie mają nosa, którzy są niemi; zmieniają niedorozwinięte organy w kompletne; przemieniają obłąkanie w wielkie, słuszne myślenie. Niczym kapitan statku lub wielki kapitan statku przewożą wszystkie żyjące istoty przez rzekę życia i śmierci do brzegu nirwany. Niczym król medycyny lub wielki król medycyny odróżniają fazy choroby, dobrze znają właściwości leków, rozdzielają leki odpowiednio do choroby i sprawiają, że ludzie je przyjmują. Niczym samoopanowany, lub wielki samoopanowany nie prowadzą się w sposób rozwiązły; są jak treser słoni i koni, który zawsze tresuje we właściwy sposób, lub jak królewski i odważny lew, który niechybnie pokonuje i opanowuje wszystkie zwierzęta.

Bodhisattwowie, biegli we wszystkich paramitach, umocnieni i niewzruszeni na poziomie tathagaty, oczyszczają Krainę Buddy niezłomną mocą swego ślubowania, szybko osiągają Doskonałe Oświecenie. Wszyscy ci bodhisattwowie-mahasattwowie posiadają tak nadzwyczajne zasługi jak ukazane powyżej.

Imiona tamtych bhikszu brzmiały: Wielka Mądrość Siariputra, Nadnaturalna Moc Madgaliajana, Mądre Życie Subhuti, Maha Katjajana, Purna syn Maitrajani, Afdżniata Kaundinja, Boskie Oko Aniruddha, Przestrzegający Wskazań Upali, Usługujący Ananda, Rahula syn Buddy, Upananda, Rewata, Kapphina, Wakkula, Akjuta, Swagata, Dhuta, Maha Kaśjapa, oraz Nadi Kaśjapa, Uruwilwa Kaśjapa, Gaja Kaśjapa oraz Nadi Kaśjapa. Jest 12 000 bhikszu takich jak ci. Wszyscy są arhatami, nieograniczeni przez żadne więzy błędów, wolni od przywiązań i prawdziwie wyzwoleni.

W tym czasie Bodhisattwa Mahasattwa Wielka Ozdoba widząc, że wszystkie grupy siedzą z nieporuszonym umysłem, powstał ze swego miejsca, podszedł do Buddy razem z obecnymi w zgromadzeniu 80 000 bodhisattwów-mahasattwów, złożyli hołd u jego stóp, okrążyli go sto tysięcy razy, zapalili niebiańskie kadzidła, rozrzucili niebiańskie kwiaty i złożyli Buddzie w darze niebiańskie szaty, girlandy i bezcennej wartości klejnoty, które potoczyły się z nieba i zawisły wszędzie niczym obłoki. Niebiańskie kosze i miski wypełnione były wszelkiego rodzaju niebiańskimi przysmakami, które przynosiły zadowolenie już przez samo ujrzenie ich kolorów oraz poczucie ich aromatu. Rozłożyli wszędzie niebiańskie proporce, flagi, baldachimy i inne wspaniałości; uradowali Buddę niebiańską muzyką; po czym uklękli ze złożonymi dłońmi i wychwalili go wierszem, mówiąc jednym głosem i jednym umysłem:

Wielki! Wielki Oświecony, Wielki Święty Pan,
Nie ma w Nim żadnego błędu, żadnego skalania,
Żadnego przywiązania.
Nauczyciel bogów i ludzi, słoni i koni,
Jego moralny powiew i czysty aromat
Głęboko wnika we wszystko.
Jasna jest jego mądrość, spokojne jego uczucie
I zrównoważone rozwaga.
Myśl niezmienna, świadomość wygasła,
I tak oto umysł jego jest spokojny.
Dawno temu usunął fałszywe myśli
I przezwyciężył wszystkie prawa istnienia.
Jego ciało ani istnieje ani nie istnieje;
Bez przyczyny lub uwarunkowania,
Bez ja lub oni;
Ani kwadratowe ani okrągłe,
Ani krótkie ani długie;
Nie pojawia się ani nie znika,
Bez narodzin lub śmierci;
Ani stworzone ani wypromieniowane,
Ani zrobione ani wytworzone;
Ani siedzące ani leżące,
Ani chodzące, ani zatrzymujące się;
Ani posuwające się ani toczące,
Ani ciche ani spokojne;
Bez postępu lub cofania,
Bez zabezpieczenia lub zagrożenia,
Bez słuszności lub błędu,
Bez zasługi lub przewinienia;
Ani takie ani owakie,
Ani odchodzące ani przychodzące;
Ani niebieskie ani żółte, ani czerwone ani białe
Ani szkarłatne ani purpurowe,
Bez rozmaitości kolorów;
Zrodzone ze wskazań, medytacji,
Mądrości, wyzwolenia i wiedzy;
Z zasługi kontemplacji, z sześciu boskich zdolności
I z praktykowania drogi;
Wyrosłe z życzliwości i współodczuwania,
Dziesięciu mocy i nieustraszoności;
On przybył w odpowiedzi
Na dobrą karmę żyjących istot.
Objawia swe ciało
Wysokie na 10 stóp i 6 cali,
Błyszczące purpurą złota,
O właściwych proporcjach, świecące
I niezwykle jasne.
Znamię włosów zwija się w lok o kształcie księżyca,
Z karku świeci światło jak ze słońca,
Kręcony lok jest ciemnoniebieski,
Na głowie znajduje się wypukłość.
Czyste oczy, jak zwierciadło bez skazy,
Przymykają się i otwierają.
Linia brwi jest ciemnoniebieska,
Usta i policzki szlachetnie ukształtowane.
Czerwień warg i języka wygląda przyjemnie
Jak szkarłatny kwiat.
Czterdzieści białych zębów
Wydaje się być śnieżnym agatem.
Czoło szerokie, nos wysoko osadzony
I majestatyczne oblicze.
Klatka piersiowa ze znakiem swastyki
Niczym pierś lwa.
Ręce i stopy elastyczne,
Ze znamieniem tysiąca szprych.
Boki i dłonie proporcjonalnie zaokrąglone,
Rysują piękne linie.
Ręce wydłużone,
A palce proste i smukłe.
Skóra delikatna i gładka,
Włosy zakręcają się w prawo.
Kostki i kolana wyraźnie zarysowane,
A męski narząd schowany,
Jak u konia.
Delikatne mięśnie, obojczyk,
I kości udowe wysmukłe,
Jak u jelenia.
Pierś i plecy błyszczące,
Czyste i bez skazy, nie splamione brudną wodą,
Nie skalane pyłkiem kurzu.
Istnieją trzydzieści dwa takie znamiona,
Widocznych jest osiemdziesiąt rodzajów doskonałości,
I naprawdę nie ma tu nic z Formy i nie-Formy.
Wszystkie postrzegalne formy są przekroczone;
Jego ciało jest bezforemne a jednak ma formę.
To również jest prawdą w stosunku do
Formy ciała wszystkich żyjących istot.
Żyjące istoty wielbią Go radośnie,
Oddają mu swoje umysły,
I otaczają Go szczerym szacunkiem.
Poprzez odcięcie arogancji i egotyzmu,
Osiągnął takie cudowne ciało.
Teraz my, zgromadzeni w liczbie 80 000,
Razem składając hołd,
Oddajemy się świętemu, wolnemu od przywiązań
Treserowi słoni i koni,
Uwolnionemu od stanu myślenia,
Umysłu, myśli i postrzegania,
Składamy hołd
I oddajemy się Ciału Prawa,
Wszystkim nakazom medytacji i mądrości,
Wyzwolenia i wiedzy.
Składamy hołd
I oddajemy się cudownej istocie,
Składamy hołd
I oddajemy się niewyobrażalnemu.
Święty głos brzmi na osiem sposobów,
Jak odgłosy grzmotu.
Słodki, czysty i bardzo głęboki.
Stosownie do działania umysłów żyjących istot
Naucza Czterech Szlachetnych Prawd,
Sześciu Paramit i Dwunastu Przyczyn.
Nie można go usłyszeć bez otworzenia swego umysłu
I rozerwania nieskończonego łańcucha życia i śmierci.
Nie można go usłyszeć nie osiągnąwszy stanu srota-apanna,
Sakrdagamina, anagamina i arhata;
Bez osiągnięcia stanu pratjeka buddy,
Bezbłędności i nieuwarunkowania;
Bez osiągnięcia stanu bodhisattwy.
Poza życiem i poza śmiercią;
Bez uzyskania niezliczonych dharani
I niepowstrzymanej mocy wymowy
Dzięki której recytuje się głębokie i cudowne wersy,
Bawi się i kąpie w czystym oceanie Prawa,
Lub rozwija nadnaturalny sposób prowadzenia się
Skacząc i latając,
Albo swobodnie przechodzi się przez wodę i ogień.
Ten aspekt koła Prawa Tathagaty jest taki.
Jest on czysty, bezgraniczny i niewyobrażalny.
Składając razem hołd
Oddajemy się Mu,
Gdy obraca kołem Prawa.
Składamy hołd
I oddajemy się świętemu głosowi.
Składamy hołd
I oddajemy się Przyczynom, Prawdom i Paramitom.
Przez niezliczone przeszłe kalpy,
Czczony Przez Świat z wysiłkiem
Ćwiczył się w cnotach wszelkiego rodzaju
By obdarzyć dobrodziejstwami nas, ludzkie istoty,
Niebiańskie istoty i królów smoków,
Wszędzie, wszystkie żyjące istoty.
Porzucił wszystko co trudno porzucić,
Skarby, żonę i dziecko
Kraj i pałac.
Nie żałując siebie tak samo jak i swej własności,
Oddał ludziom w darze wszystko,
Głowę, oczy i mózg.
Przestrzegając wskazań czystości buddów,
Nawet za cenę życia,
Nigdy nie wyrządził żadnej krzywdy.
Nigdy nie wpadał w gniew
Nawet gdy był uderzony mieczem i kijem,
Lub przeklinany i obrzucany obelgami.
Nigdy nie męczył się
Mimo długotrwałego wysiłku.
Dniem i nocą utrzymywał umysł w spokoju
I zawsze był pogrążony w medytacji.
Ucząc się wszystkich sposobów działania prawa
Swoją głęboką mądrością
Wejrzał w możliwości żyjących istot.
Dzięki temu osiągnąwszy swobodną moc,
Został Królem Prawa,
Który jest wolny w Prawie.
Ponownie składając razem hołd,
Oddajemy się temu,
Który zakończył wszystkie trudne sprawy.

NAUCZANIE

Wówczas Bodhisattwa Mahasattwa Wielka Ozdoba razem z osiemdziesięcioma tysiącami bodhisattwów mahasattwów zakończyli wychwalanie Buddy wierszem i powiedzieli do Buddy jednym głosem:

Czczony Przez Świat, my, zgromadzenie 80 000 bodhisattwów, pragniemy zapytać Cię o Prawo Tathagaty. Bardzo pragniemy, aby Czczony Przez Świat wysłuchał nas ze współczuciem.

Budda zwrócił się do Bodhisattwy Wielkiej Ozdoby i do 80 000 bodhisattwów:

Wspaniale! Wspaniale! Szlachetni synowie, zrozumieliście dobrze, że to jest właściwy czas. Pytajcie mnie o co chcecie. Niedługo Tathagata wejdzie w parinirwanę. Zanim odejdę w nirwanę, musicie usunąć wszystkie swoje wątpliwości. Odpowiem na każde pytanie, jakie chcecie zadać.

Na to Bodhisattwa Wielka Ozdoba, razem z 80 000 bodhisattwów, zgodnie rzekli do Buddy jednym głosem:

Czczony Przez Świat! Jaką doktrynę powinni praktykować bodhisattwowie mahasattwowie, gdy pragną szybko osiągnąć Doskonałe Oświecenie? Jaka doktryna sprawi, że bodhisattwowie mahasattwowie szybko osiągną Doskonałe Oświecenie?

Budda zwrócił się do Bodhisattwy Wielkiej Ozdoby oraz do 80 000 bodhisattwów:

Szlachetni synowie, jest jedna doktryna, która sprawi, że bodhisattwowie szybko osiągną Doskonałe Oświecenie. Jeżeli bodhisattwa pozna tę doktrynę, wówczas osiągnie Doskonałe Oświecenie.

Czczony Przez Świat! Jak zwie się ta doktryna? Jakie jest jej znaczenie? Jak bodhisattwa ją praktykuje?

Budda powiedział:

Szlachetni synowie! Ta jedna doktryna zwana jest doktryną Niezliczonych Znaczeń. Jeżeli bodhisattwa pragnie poznać i opanować doktrynę Niezliczonych Znaczeń powinien dostrzegać, że pierwotnie wszystkie dharmy były, będą i są same w sobie puste w naturze i formie; nie są ani duże ani małe, nie pojawiają się ani nie znikają, nie są stałe ani ruchome, i ani nie rozprzestrzeniają się ani nie kurczą; i są niedualistyczne; po prostu są pustką. Jednakże wszystkie żyjące istoty błędnie rozróżniają: „To jest to” lub „to jest tamto” i „to jest korzystne” lub „to jest niekorzystne”; utrzymują złe myśli, stwarzają różnorodne złe karmy i [w ten sposób] wędrują w sześciu sferach istnienia; cierpią wszelkiego rodzaju niedole i nie mogą uciec z nich przez niezliczone koti kalp. Bodhisattwowie i mahasattwowie obserwując właściwie w ten sposób, powinni obudzić współczujący umysł, przejawić wielkie miłosierdzie pragnąc uwolnić innych od cierpienia i ponownie głęboko wniknąć we wszystkie dharmy. Zgodnie z naturą dharmy taka dharma wyłania się. Zgodnie z naturą dharmy, taka dharma ustala się. Zgodnie z naturą dharmy taka dharma zmienia się. Zgodnie z naturą dharmy, taka dharma zanika. Zgodnie z naturą dharmy, taka zła dharma wyłania się. Ustalając się, zmieniając i zanikając, są również takie. Bodhisattwowie, którzy tak doskonale poznali i obserwowali te cztery aspekty od początku do końca, powinni następnie obserwować, że żadna z tych dharm nie ustala się nawet na chwilę, lecz wszystkie wyłaniają się i zanikają na nowo w każdym momencie i powinni obserwować, że one wyłaniają się, ustalają, zmieniają i zanikają natychmiast. Po takiej obserwacji widzimy wszystkie rodzaje naturalnych pragnień żyjących istot. Ponieważ naturalne pragnienia są niezliczone, nauczanie jest nieograniczone, a ponieważ nauczanie jest nieograniczone, znaczenia są niezliczone. Niezliczone znaczenia powstają z jednego prawa. To jedno prawo jest nieformą. Ta nieforma jest bezforemna i nie jest formą. Będąc nie formą i bezforemnym, zwane jest prawdziwym aspektem [rzeczy]. Miłosierdzie, które manifestują bodhisattwowie mahasattwowie po utwierdzeniu się w tym rzeczywistym aspekcie, jest realne a nie daremne. Oni wspaniale uwalniają żyjące istoty od cierpień. Uwolniwszy od cierpień, ponownie nauczają Prawa i pozwalają wszystkim żyjącym istotom dostąpić przyjemności.

Szlachetni synowie. Jeżeli bodhisattwa w ten sposób praktykuje doktrynę Niezliczonych Znaczeń, w krótkim czasie osiągnie Doskonałe Oświecenie. Szlachetni synowie! Sutra Niezliczonych Znaczeń, ten dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd, jest sensowna w swojej logice, niezrównana w wartości i ochraniana przez wszystkich buddów trzech światów. Żadnego rodzaju demon czy heretyk nie może wniknąć w nią, ani żaden niewłaściwy pogląd czy życie i śmierć nie są w stanie jej zniszczyć. Zatem, szlachetni synowie! Bodhisattwowie, mahasattwowie, jeżeli chcecie w krótkim czasie osiągnąć doskonały stan buddy, powinniście poznać i opanować Sutrę Niezliczonych Znaczeń, ten dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd.

Wówczas Bodhisattwa Wielka Ozdoba ponownie rzekł do Buddy:

Czczony przez Świat! Nauczanie Czczonego przez Świat jest niepojęte, natury żyjących istot są również niepojęte i doktryna wyzwolenia również jest niepojęta. Chociaż nie mamy żadnych wątpliwości odnośnie praw nauczanych przez Buddę, jednak ponownie pytamy Czczonego przez Świat, gdyż obawiamy się, że wszystkie istoty mogłyby wpaść w pomieszanie. Od czasu gdy Tathagata osiągnął oświecenie, przez ponad 40 lat, nieprzerwanie nauczałeś żyjące istoty wszystkich praw – Czterech aspektów, cierpienia, pustki, przemijania, bezjaźniowości, niewielkości, niemałości, nierodzenia się, nieumierania, jednego aspektu, żadnego aspektu, natury prawa, formy prawa, pustki od początku, nieprzychodzenia, nieodchodzenia, niepojawiania się, i niezanikania. Ci, co usłyszeli to, uzyskali prawo rozgrzania, prawo tego co najwyższe i prawo tego co najlepsze w świecie, zasługę srota-apanna, zasługę sakrdagamina, zasługę anagamina, zasługę arhata i drogę pratjeka buddy; wzbudzili aspirację do oświecenia; i wstępując na pierwszy stopień, na drugi stopień i trzeci stopień, osiągnęli dziesiąty stopień. Z powodu jakiej różnicy między twoim przeszłym i obecnym nauczaniem praw, mówisz, że jeśli bodhisattwa będzie praktykował tylko Sutrę Niezliczonych Znaczeń, dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd, to szybko niezawodnie osiągnie doskonały stan buddy? Czczony przez Świat! Bądź łaskaw, ze współczucia dla wszystkich, dokładnie rozróżnić Prawo dla żyjących istot i nie pozostawiaj żadnej wątpliwości obecnym i przyszłym słuchającym Prawa.

Na to Budda powiedział do Bodhisattwy Wielkiej Ozdoby:

Wspaniale! Wspaniale! Wielcy szlachetni synowie, właściwie zapytaliście Tathagatę o to cudowne znaczenie dogłębnego i najwyższego Wielkiego Pojazdu. Wiedźcie, że przyniesiecie wiele dobra, zadowolicie ludzi i bogów i uwolnicie żyjące istoty od cierpień. Jest to naprawdę wielkie dobrodziejstwo i prawda bez cienia fałszu. Z tego powodu pewnie i szybko osiągniecie doskonały stan buddy. Również sprawicie, że wszystkie żyjące istoty obecnie i w przyszłości osiągną doskonały stan buddy.

Szlachetni synowie! Po sześciu latach właściwego siedzenia na tronie mądrości pod drzewem Bodhi, zdołałem osiągnąć Doskonałe Oświecenie. Okiem Buddy ujrzałem wszystkie prawa i zrozumiałem, że one są niewyrażalne. Dlaczego? Wiedziałem, że natury i pragnienia wszystkich żyjących istot nie są takie same. Ponieważ ich natury i pragnienia nie są takie same, zatem nauczałem Prawa na różne sposoby. Przez ponad 40 lat Prawda nie została jeszcze objawiona. Dlatego moce osiągania żyjących istot są zbyt zróżnicowane by szybko urzeczywistnić doskonały stan buddy.

Szlachetni synowie! Prawo jest jak woda zmywająca brud. Tak jak studnia, staw, strumień, rzeka, potok płynący doliną, kanał czy wielkie morze, każde tak samo skutecznie zmywa wszelkiego rodzaju brud, tak też woda Prawa skutecznie zmywa brud iluzji wszystkich żyjących istot.

Szlachetni synowie! Natura wody jest jedna, ale strumień, rzeka, studnia, staw, potok płynący doliną, kanał i wielkie morze różnią się od siebie. Taka sama jest natura Prawa. Istnieje równość i nie ma żadnego zróżnicowania w zmywaniu brudu iluzji, lecz trzy prawa, cztery zasługi i dwie drogi nie są takie same.

Szlachetni synowie! Chociaż każde zmywa tak samo jak woda, to jednak studnia nie jest stawem, staw nie jest strumieniem lub rzeką, ani też potok płynący doliną czy kanał nie są morzem. Ponieważ Tathagata, bohater świata jest wolny w Prawie, wszystkie głoszone przez niego prawa są również takie jak to. Chociaż nauczanie na początku, w środku i u końca zupełnie tak samo zmywa iluzje żyjących istot, początek nie jest środkiem a środek nie jest końcem. Nauczanie na początku, w środku i u końca jest takie samo w wyrażaniu, ale różni się od siebie w znaczeniu.

Szlachetni synowie! Gdy w Parku Jeleni, po opuszczeniu króla drzew, obróciłem Kołem Prawa Czterech Szlachetnych Prawd dla pięciu ludzi, Adżnata-Kaundinji i pozostałych, nauczałem, że dharmy są naturalnie puste, bez przerwy przemieniają się i w każdej chwili rodzą się i niszczeją. Gdy omawiałem objaśnienie Dwunastu Przyczyn i Sześciu Paramit dla wszystkich bhikszu i bodhisattwów w różnych miejscach w środkowym okresie, również nauczałem, że wszystkie dharmy są naturalnie puste, bez przerwy przemieniają się i w każdej chwili rodzą się i niszczeją. Teraz objaśniając Sutrę Niezliczonych Znaczeń, Wielki Pojazd, tym razem również nauczam, że wszystkie dharmy są naturalnie puste, bez przerwy przemieniają się i w każdej chwili rodzą się i niszczeją. Szlachetni synowie! Dlatego nauczanie na początku, w środku i u końca jest takie samo w wyrażaniu ale różni się od siebie w znaczeniu. Gdy znaczenie zmienia się, rozumienie żyjących istot zmienia się. Gdy rozumienie zmienia się, osiąganie prawa, zasługa i droga także zmieniają się.

Szlachetni synowie! Na początku, chociaż głosiłem Cztery Prawdy dla tych, którzy dążyli do stanu śrawaki, osiem koti niebiańskich istot zstąpiło by słuchać Prawa i wzbudziło pragnienie osiągnięcia oświecenia. W środkowym okresie, chociaż w różnych miejscach głosiłem głęboką naukę Dwunastu Przyczyn, dla tych, którzy dążyli do stanu pratjekabuddy, niezliczone żyjące istoty wzbudziły aspirację osiągnięcia oświecenia lub trwały w stanie śrawaki. Następnie, chociaż objaśniłem długotrwałą praktykę bodhisattwów, poprzez wyłożenie 12  rodzajów sutr Wielkiego Zasięgu, Maha Pradżni, i pustki Morza Girlandy, sto tysięcy bhikszu, miriad koti ludzi i bogów, i niezliczone żyjące istoty trwały w zasługach srota-apanna, sakrdagamina, anagamina i arhata, lub w prawie właściwym dla pratjekabuddy. Szlachetni synowie! Z tego powodu wiadomo, że nauczanie jest to samo, lecz znaczenie zmienia się. Gdy znaczenie zmienia się, rozumienie żyjących istot zmienia się. Gdy rozumienie zmienia się, osiąganie prawa, zasługa i droga także zmieniają się. W ten sposób, szlachetni synowie! Odkąd osiągnąłem Drogę i po raz pierwszy wygłosiłem Prawo, aż do dzisiaj, gdy wygłosiłem Sutrę Niezliczonych Znaczeń, Wielki Pojazd, nigdy nie przestałem nauczać o cierpieniu, pustce, przemijalności, bezjaźniowości, nieprawdzie, nierzeczywistości, niewielkości, niemałości, nierodzeniu się u początku a także o nieumieraniu obecnie, o jednym aspekcie, nieaspekcie, formie prawa, naturze prawa, nieprzychodzeniu, nieodchodzeniu i o czterech aspektach, które kierują wszystkimi istotami.

Szlachetni synowie! Z tego powodu, wszyscy buddowie, nie mając podwójnego języka, jednym słowem obszernie odpowiadają na wszystkie głosy; chociaż mają jedno ciało, objawiają ciała niezliczone jak piaski 100 000 miriad koti najut Gangesów; w każdym ciele, manifestują różne formy, niezliczone jak piaski 100 000 miriad koti najut asamkjej Gangesów, a w każdej formie ukazują kształty niezliczone jak piaski 100 000 miriad koti najut asamhjej Gangesów. Szlachetni synowie! To jest, mianowicie, niepojęty i głęboki świat buddów. Ludzie z dwóch pojazdów nie mogą zrozumieć go i nawet bodhisattwowie na dziesiątym stopniu nie mogą osiągnąć go. Tylko budda razem z buddą mogą zgłębić go właściwie.

Szlachetni synowie! Dlatego mówię: Sutra Niezliczonych Znaczeń, cudowny, dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd, jest sensowna w swej logice, niezrównana w wartości i ochraniana przez wszystkich buddów trzech światów. Żadnego rodzaju demon czy heretyk nie może wniknąć w nią ani żaden niewłaściwy pogląd czy życie i śmierć nie są w stanie zniszczyć jej. Bodhisattwowie, mahasattwowie, jeśli chcecie w krótkim czasie osiągnąć doskonały stan buddy, powinniście poznać i opanować Sutrę Niezliczonych Znaczeń, ten dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd.

Gdy Budda zakończył objaśnianie tego, trzy tysięczny wielki tysiąckrotny świat zatrząsł się na 6 sposobów; różne odmiany niebiańskich kwiatów, takich jak utpala, padma, kumunda i pundarika, sypały się swobodnie z nieba; i niezliczone rodzaje niebiańskich perfum, szat, girland, i skarby bezcennej wartości, także sypały się i potoczyły z nieba i zostały ofiarowane Buddzie, wszystkim bodhisattwom i śrawakom oraz wielkiemu zgromadzeniu. Niebiańskie kosze i miski wypełnione były wszystkimi rodzajami niebiańskich przysmaków; i niebiańska muzyka grała na chwałę Buddy.

Także światy buddy, liczne jak piaski Gangesu, znajdujące się we wschodnim kierunku, zatrzęsły się na sześć sposobów; posypały się niebiańskie kwiaty, perfumy, szaty, girlandy i skarby bezcennej wartości, niebiańskie kosze, miski i wszystkie rodzaje niebiańskich przysmaków, niebiańskie proporce, flagi baldachimy i inne wspaniałości i niebiańska muzyka grała na chwałę tych buddów, tych bodhisattwów, śrawaków i wielkiego zgromadzenia. Tak samo było w południowej, zachodniej i północnej stronie, w czterech pośrednich kierunkach, w zenicie i nadirze.

Wówczas 32 000 bodhisattwów mahasattwów z tego zgromadzenia osiągnęło kontemplację Niezliczonych Znaczeń. 34 000 bodhisattwów-mahasattwów dostąpiło niezliczonych i nieskończonych sfer dharani i zaczęło obracać nie cofającym się nigdy Kołem Prawa buddów w trzech światach. Wszyscy bhikszu, bhikszunie, upasakowie, upasiki, bogowie, smoki, jaksze, gandharwy, asury, garudy, kimnary, mahoragi, wielcy obracający kołem królowie, mali obracający kołem królowie, królowie srebrnego koła, żelaznego koła i innych kół, królowie i książęta, ministrowie i lud, mężczyźni i kobiety i wielkie bogate osoby, i wszystkie grupy stu tysięcy zwolenników, słysząc Buddę Tathagatę głoszącego tę sutrę, uzyskali prawo rozgrzania, prawo tego co najwyższe, prawo tego co najlepsze na świecie, zasługę srota-apanna, zasługę sakrdagamina, zasługę anagamina, zasługę arhata i zasługę pratjekabuddy; osiągnęli upewnienie w prawie bodhisattwy nie rodzenia się; zdobyli jedną dharani, dwie dharani, trzy dharani, cztery dharani, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć dharani, sto tysięcy miriad koti dharani i asamkhjeje dharani tak niezliczonych jak piaski Gangesu; i wszyscy zaczęli należycie obracać nie cofającym się nigdy Kołem Prawa. Nieskończone żyjące istoty wzbudziły aspirację osiągnięcia Doskonałego Oświecenia.

DZIESIĘĆ ZASŁUG

Wówczas Bodhisattwa Mahasattwa Wielka Ozdoba powiedział ponownie do Buddy:

Czczony przez Świat! Czczony przez Świat wygłosił tę Sutrę Niezliczonych Znaczeń, cudowny, dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd. On jest naprawdę dogłębny, dogłębny i dogłębny. Dlaczego? W tym zgromadzeniu wszyscy bodhisattwowie mahasattwowie, wszystkie cztery grupy, bogowie, smoki, demony, królowie, poddani i wszystkie żyjące istoty, słysząc tę Sutrę Niezliczonych Znaczeń, dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd, niezawodnie uzyskują ofiarę dharani, trzy prawa, cztery zasługi i pragnienie oświecenia. Powinno być wiadomo, że to prawo jest sensowne w swej logice, niezrównane w wartości i ochraniane przez wszystkich buddów trzech światów. Żadnego rodzaju demon czy heretyk nie może wniknąć w nie ani żaden niewłaściwy pogląd czy życie i śmierć nie są w stanie zniszczyć go. Dlaczego? Ponieważ usłyszenie [go] tylko jeden raz jest zachowywaniem wszystkich praw.

Jeśli żyjąca istota usłyszy tę sutrę, uzyska wielką korzyść. Dlaczego? Jeśli będzie ją jeszcze praktykować, w krótkim czasie osiągnie doskonały stan buddy. Powinniście wiedzieć, że jeśli żyjąca istota nie może usłyszeć [jej], traci wielką korzyść. Ona nigdy nie osiągnie doskonałego stanu buddy, nawet po upływie nieskończonych, bezgranicznych, niepojętych asamkhjej kalp. Dlaczego? Ponieważ jeśli nie zna tej wielkiej, bezpośredniej drogi do oświecenia spotyka się z wieloma cierpieniami gdy podąża stromymi drogami.

Czczony przez Świat! Ta sutra jest niepojęta. Czczony przez Świat! Bądź łaskaw, z życzliwości dla wszystkich ludzi, objaśnić dogłębne i niepojęte znaczenie tej sutry. Czczony przez Świat! Skąd pochodzi ta sutra? Do jakiego miejsca dochodzi? I w jakim miejscu przebywa? W jaki sposób ta sutra, mając tak nieskończone zasługi i niepojęte moce, szybko doprowadzi ludzi do osiągnięcia Doskonałego Oświecenia?

Wówczas Czczony przez Świat zwrócił się do Bodhisattwy Mahasattwy Wielkiej Ozdoby:

Wspaniale! Wspaniale! Szlachetni synowie! Głoszę tę sutrę jako dogłębną, dogłębną i naprawdę dogłębną. Dlaczego? Ponieważ ona szybko doprowadza ludzi do osiągnięcia doskonałego stanu buddy; usłyszenie [jej] tylko jeden raz jest zachowywaniem wszystkich praw; ona przynosi wielkie korzyści wszystkim żyjącym; nie ma żadnego cierpienia w praktykowaniu wielkiej bezpośredniej drogi. Szlachetni synowie! Pytacie skąd ta sutra pochodzi, dokąd odchodzi i gdzie przebywa. Słuchajcie uważnie. Szlachetni synowie! Ta sutra pierwotnie pochodzi z siedziby wszystkich buddów, odchodzi do aspiracji wszystkich żyjących do osiągnięcia stanu buddy a przebywa w miejscu, w którym wszyscy bodhisattwowie praktykują. Szlachetni synowie! Ta sutra tak przychodzi, tak odchodzi i tak przebywa. Dlatego ta sutra posiadając tak nieskończone zasługi i tak niepojęte moce, szybko doprowadza ludzi do osiągnięcia doskonałego stanu buddy.

Szlachetni synowie! Czy chcecie usłyszeć w jaki sposób ta sutra posiada dziesięć niepojętych mocy zasługi?

Bodhisattwa Wielka Ozdoba powiedział:

Szczerze pragniemy usłyszeć.

Budda powiedział:

Szlachetni synowie! Po pierwsze ta sutra sprawia, że nieprzebudzony bodhisattwa pragnie osiągnąć stan buddy, że pozbawiony litości budzi umysł litości, sprawia, że ktoś o skłonnościach zabójcy budzi umysł wielkiego współczucia, sprawia, że zawistny budzi umysł radości, sprawia, że przywiązany umysł budzi umysł nieprzywiązania, sprawia, że skąpy budzi umysł szczodrości, sprawia, że arogancki budzi umysł przestrzegania wskazań, sprawia, że skory do gniewu budzi umysł wytrwałości, sprawia, że leniwy budzi umysł pracowitości, sprawia, że rozproszony budzi umysł medytacji, sprawia, że nieświadomy budzi umysł mądrości, sprawia, że ktoś komu brakuje zainteresowania zbawieniem innych ludzi budzi umysł zbawiania innych, sprawia, że ktoś kto popełnia dziesięć złych czynów budzi umysł dziesięciu cnót, sprawia, że ktoś, kto pragnie istnienia dąży do obudzenia umysłu nieistnienia, sprawia, że ktoś kto ma skłonności do odstępowania od praktyki buduje umysł niecofania się, sprawia, że ktoś kto popełnia nieczyste czyny budzi nieskazitelny umysł i sprawia, że ktoś, kto cierpi od ułudy budzi umysł nieprzywiązania. Szlachetni synowie! To jest zwane pierwszą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po czwarte, niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: Jeśli żyjąca istota usłyszy tę sutrę tylko jeden raz, lub tylko jeden wiersz lub zwrot, posiądzie ducha odwagi i uśmierzy cierpienia innych, choćby nawet jeszcze nie potrafiła uśmierzyć własnych cierpień. Razem ze wszystkimi bodhisattwami będzie towarzyszyła [buddom] i wszyscy buddowie tathagatowie będą zawsze głosili jej Prawo. Usłyszawszy [je], będzie w pełni zachowywała to Prawo i przestrzegała bez naruszenia go. Co więcej, będzie objaśniała je ludziom szczegółowo, w zgodzie z okolicznościami.

Szlachetni synowie! Przypuśćmy, że królowej i królowi urodził się nowy książę. Mija dzień lub siedem dni i miesiąc, dwa miesiące lub siedem miesięcy i on osiąga wiek jednego, dwóch lub siedmiu. Chociaż nie będzie mógł jeszcze kierować sprawami państwa, będzie czczony przez ludzi i przyjmie do swego towarzystwa wielkich synów króla. Król i królowa będą z nim ciągle przebywali i rozmawiali ze szczególną i głęboką miłością, gdyż on jest ich małym dzieckiem. Szlachetni synowie! Zachowujący tę sutrę jest również taki. Król-budda i królowa-sutra łączą się i ten syn-bodhisattwa rodzi się z nich. Jeśli ten bodhisattwa usłyszy zwrot lub wiersz z tej sutry raz, dwukrotnie, dziesięć razy, sto razy, tysiąc razy, miriad razy, miriad koti razy i niezliczone razy liczne jak piaski Gangesu, dojdzie do tego, że wstrząśnie trzytysięcznym wielkim tysiąckrotnym światem, chociaż nie zdołał jeszcze urzeczywistnić ostatecznej prawdy i przyjmie wszystkich wielkich bodhisattwów do swego towarzystwa, podczas gdy wielbić go będą wszystkie cztery klasy i ośmiu strażników, chociaż nie jest jeszcze w stanie obracać Wielkim Kołem Prawa przy pomocy świętego głosu, który jest niczym toczenie się grzmotu. Wniknąwszy głęboko w święte prawo buddów, będzie objaśniał je bez błędu czy niedociągnięcia. Zawsze będzie ochraniany przez wszystkich buddów i otaczany szczególną miłością, gdyż jest początkującym w nauce. Szlachetni synowie! To jest zwane niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po piąte, niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: jeśli szlachetni synowie lub szlachetne córki będą zachowywali, czytali, recytowali i kopiowali Sutrę Niezliczonych Znaczeń, ten dogłębny i najwyższy Wielki Pojazd, czy to za życia Buddy, czy po jego wygaśnięciu, urzeczywistnią drogę wielkich bodhisattwów, mimo że nie będą mogli jeszcze być uwolnieni od wszystkich błędów zwykłego człowieka i wciąż będą spowici iluzjami. Wypełnią radością i przekonają te żyjące istoty, wydłużając jeden dzień do stu kalp lub skracając sto kalp w jeden dzień. Szlachetni synowie! Ci szlachetni synowie lub te szlachetne córki są tacy sami jak syn smoka, który siedem dni po narodzeniu się może zebrać chmury i wywołać deszcz. Szlachetni synowie! To jest zwane piątą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po szóste niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: jeśli szlachetni synowie i szlachetne córki będą zachowywali, czytali i recytowali tę sutrę, czy to za życia Buddy czy po jego wygaśnięciu, choćby nawet byli spowici iluzjami, poprzez głoszenie Prawa żyjącym istotom, uwolnią je od życia i śmierci w iluzjach i sprawią, że pokonają wszystkie cierpienia. Żyjące istoty, usłyszawszy to Prawo, zastosują je w praktyce i osiągną prawo, zasługę i drogę, w których będą równe i takie same jak Budda Tathagata. Przypuśćmy, że król w czasie podróży lub choroby, zostawia zarządzanie sprawami państwa księciu, chociaż jest on dzieckiem. Wtedy książę, z nakazu wielkiego króla, zarządza wszystkimi państwowymi urzędami zgodnie z prawem i proponuje właściwą politykę, tak iż każdy obywatel tego kraju przestrzega jego poleceń dokładnie tak jakby to król rządził. Tak samo jest ze szlachetnymi synami lub szlachetnymi córkami zachowującymi tę sutrę. Za życia Buddy lub po jego wygaśnięciu, szlachetni synowie będą propagowali doktrynę, głosząc ją dokładnie tak jak czynił to Budda, chociaż sami nie potrafią jeszcze żyć w pierwszym stanie unieruchomienia, i jeśli żyjące istoty usłyszawszy [ich naukę], będą praktykowały ją z całkowitym oddaniem, odetną iluzje i osiągną prawo, zasługę i drogę. Szlachetni synowie! To jest zwane szóstą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po siódme, niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: jeśli szlachetni synowie lub szlachetne córki, usłyszawszy tę sutrę czy to za życia Buddy czy po jego wygaśnięciu, radują się, wierzą i budzą rzadki umysł; zachowują, czytają, recytują, kopiują i objaśniają ją; praktykują ją tak jak była głoszona; dążą do stanu buddy; sprawiają, że wszystkie dobre korzenie rosną; budzą umysł wielkiego współczucia; i pragną uwolnić wszystkie żyjące istoty od cierpienia, to Sześć Paramit w sposób naturalny będzie żyło w nich, chociaż jeszcze nie potrafią praktykować Sześciu Paramit. Osiągną upewnienie w prawie nieodradzania się w ich ciałach; życie i śmierć i iluzje zostaną natychmiast zniszczone; i wzniosą się do siódmego stopnia bodhisattwy.

Przypuśćmy, że jest silny człowiek, który w imię swojego króla usiłuje zniszczyć wroga i gdy wróg został zniszczony, król z wielką radością daje mu w nagrodę połowę królestwa. Szlachetni synowie lub szlachetne córki, którzy zachowują tę sutrę są tacy sami. Są najsilniejsi ze wszystkich ascetów. Osiągają skarb Prawa Sześciu Paramit, choćby nawet nie szukali go świadomie. Wróg śmierci i życia zostanie zniszczony w naturalny sposób i uzyskają dobrobyt gdyż otrzymają nagrodę lenna, urzeczywistniając upewnienie się w nieodradzaniu, jako skarb połowy Kraju Buddy. Szlachetni synowie! To jest nazywane siódmą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po ósme, niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: jeśli szlachetni synowie lub szlachetne córki czy to za życia Buddy czy po jego wygaśnięciu, ujrzą kogoś kto otrzymał tę sutrę będą czcili go i wierzyli mu, jak gdyby on widział ciało Buddy; będą zachowywali, czytali, recytowali, kopiowali i czcili tę sutrę z radością; służyli jej i praktykowali ją jako Prawo; będą niezachwianie zachowywali wskazania i wytrwałość; będą także praktykowali dawanie jałmużny; obudzą głęboką życzliwość; i będą objaśniali innym Sutrę Niezliczonych Znaczeń, ten najwyższy Wielki Pojazd. Temu, kto przez długi czas w ogóle nie uznaje istnienia grzeszności i szczęśliwości, pokażą tę sutrę i wszelkiego rodzaju wybiegami zmuszą do uwierzenia w nią. Potężną mocą tej sutry zostanie on zmuszony do wzbudzenia wiary i nagłego nawrócenia się. Gdy wzbudzi wiarę, będzie tak dzielnie wysilał się, że będzie mógł uzyskać cnotę i moc tej sutry, i osiągnąć drogę i zasługę. W ten sposób ci szlachetni synowie i szlachetne córki osiągną upewnienie się w prawie nieodradzania się w swoich męskich lub kobiecych ciałach; stanie się to dzięki zasłudze bycia oświeconym, osiągnięcia najwyższego etapu, stania się usługującym [buddów], razem z bodhisattwami szybkiego nawracania żyjących istot, oczyszczania krain buddy i osiągnięcia w krótkim czasie doskonałego stanu buddy. Szlachetni synowie! To jest zwane ósmą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po dziewiąte, niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: Jeśli szlachetni synowie lub szlachetne córki, otrzymawszy tę sutrę, czy to za życia Buddy, czy po jego wygaśnięciu, podskoczą z radości; uzyskają to co jest niezwykłe; będą zachowywali, czytali, zachowywali, kopiowali i czcili tę sutrę; i będą wnikliwie i szeroko objaśniali jej znaczenie żyjącym istotom, to w jednej chwili zniszczą ciężką zaporę grzechów, pochodzących z wcześniejszej karmy i staną się oczyszczeni, nabędą wielkiej elokwencji, stopniowo urzeczywistnią wszystkie paramity, osiągną wszystkie samadhi oraz suramgasamadhi, wkroczą w wielką bramę dharani i szybko, wytężonym wysiłkiem wzniosą się do wyższego stanu. Roześlą swoje pomnożone ciała po wszystkich krajach dziesięciu kierunków i przyniosą ulgę oraz całkowite wyzwolenie istotom, które niewymownie cierpią w dwudziestu pięciu miejscach pobytu. W ten sposób można znaleźć taką moc w tej sutrze. Szlachetni synowie! To jest zwane dziesiątą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Po dziesiąte, niepojęta moc zasługi tej sutry jest następująca: Jeśli szlachetni synowie lub szlachetne córki, otrzymawszy tę sutrę, czy to za życia Buddy czy po jego wygaśnięciu, uradują się niezmiernie, obudzą rzadki umysł; będą zachowywali, czytali, recytowali, kopiowali i czcili tę sutrę; będą praktykowali ją tak jak ona została wygłoszona; a także nakłonią wielu mnichów i świeckich ludzi do zachowania, czytania, recytowania, kopiowania, czczenia i objaśniania tej sutry oraz do praktykowania jej jako Prawa, to ci szlachetni synowie lub szlachetne córki w swoich ciałach dostąpią niezliczonych sfer dharani, ponieważ to tylko dzięki miłościwemu i życzliwemu pouczeniu tych szlachetnych synów lub szlachetnych córek inni ludzie osiągną drogę i zasługę poprzez moc praktyki tej sutry. Złożą oni niezliczone asamkhjeje ogromnych przysiąg i wielkich ślubowań, naturalnie z początku na etapie zwykłego człowieka i obudzą wielkie pragnienie uśmierzania cierpień wszystkich żyjących istot. Urzeczywistnią wielkie współczucie, całkowicie unicestwią wszystkie cierpienia, nagromadzą wiele dobrych korzeni i przyniosą pożytek wszystkim. Będą objaśniali łaskę prawa i dogłębnie ożywią uschłe; podadzą wszystkim żyjącym istotom lekarstwo Prawa i rozwieją obawy wszystkich; stopniowo wyniosą ich widzenie aż do poziomu życia w stanie Obłoku Prawa. Rozlegle rozszerzą swą łaskę, obdzielą dobrodziejstwami wszystkie cierpiące istoty i wprowadzą je na Drogę [Buddy]. Zatem te osoby szybko osiągną Doskonałe Oświecenie. Szlachetni synowie! To jest zwane dziesiątą niepojętą mocą zasługi tej sutry.

Szlachetni synowie! Sutra Niezliczonych znaczeń, ten najwyższy Wielki Pojazd, posiada niezwykle potężną boską moc i jest niezrównana w swej wartości. Sprawia, że wszyscy zwykli ludzie osiągają świętą zasługę i na zawsze uwalnia ich od życia i śmierci. Dlatego ta sutra zwana jest Niezliczonymi Znaczeniami. Ona sprawia, że wszyscy żyjący wypuszczają pędy niezliczonych dróg wszystkich bodhisattwów na etapie zwykłych ludzi i że drzewo zasługi wyrasta gęste, grube i wysokie. Dlatego ta sutra zwana jest niepojętą mocą zasługi.

Wówczas Bodhisattwa Mahasattwa Wielka Ozdoba, z 80 000 bodhisattwów mahasattwów, powiedzieli do Buddy jednym głosem:

Czczony przez Świat! Sutra Niezliczonych Znaczeń ten dogłębny, cudowny i najwyższy Wielki Pojazd głoszony przez Buddę, jest sensowna w swej logice, niezrównana w wartości i ochraniana przez wszystkich buddów trzech światów. Żadnego rodzaju demon czy heretyk nie może wniknąć w nią ani żaden niewłaściwy pogląd czy życie i śmierć nie są w stanie zniszczyć jej. Dlatego ta sutra posiada dziesięć takich niepojętych mocy zasługi. Przynosi olbrzymie pożytki niezliczonym żyjącym istotom, sprawia, że wszyscy bodhisattwowie mahasattwowie osiągają kontemplację Niezliczonych Znaczeń, sto tysięcy sfer dharani, wszystkie stopnie i uprawnienia bodhisattwy i wypełnienie czterech zasług drogi pratjekabuddy i arhata. Czczony przez Świat wygłosił nam to Prawo ochoczo, ze współczuciem i sprawił, że uzyskaliśmy liczne dobrodziejstwa Prawa. Jest to nadzwyczaj cudowne i niespotykane. Trudno jest odwzajemnić miłosierną łaskawość Czczonego przez Świat.

Po tych słowach trzytysięczny wielki tysiąckrotny świat został wstrząśnięty na sześć sposobów; różne odmiany niebiańskich kwiatów takich jak utpala, padma, kumuda i pundarika opadły z nieba; niezliczone rodzaje niebiańskich perfum, szat, girland i skarbów bezcennej wartości również opadły i potoczyły się z nieba, i zostały ofiarowane Buddzie, wszystkim bodhisattwom, śrawakom i wielkiemu zgromadzeniu. Niebiańskie kosze i misy były wypełnione wszelkiego rodzaju niebiańskimi przysmakami, które w naturalny sposób przynosiły zadowolenie każdemu kto po prostu zobaczył je i poczuł ich aromat. Niebiańskie proporce, flagi, baldachimy i inne wspaniałości wypełniły wszystkie miejsca i niebiańska muzyka grała na chwałę Buddy.

Również światy na wschodzie, liczne jak piaski Gangesu, zostały wstrząśnięte na sześć sposobów; opadły niebiańskie kwiaty, perfumy, szaty, girlandy i skarby bezcennej wartości; niebiańskie kosze i misy i wszystkie rodzaje niebiańskich smakołyków w naturalny sposób przynosiły zadowolenie każdemu kto po prostu zobaczył je i poczuł ich aromat. Niebiańskie proporce, flagi, baldachimy i inne wspaniałości wypełniły wszystkie miejsca i niebiańska muzyka grała na chwałę tych buddów, tych bodhisattwów i śrawaków i wielkiego zgromadzenia. Tak samo było także w południowej, zachodniej i północnej stronie, w czterech pośrednich kierunkach, w zenicie i nadirze.

Wówczas Budda zwrócił się do Bodhisattwy Mahasattwy Wielkiej Ozdoby i 80 000 bodhisattwów-mahasattwów:

Powinniście żywić głęboki szacunek dla tej sutry, praktykować ją jako Prawo, powszechnie wszystkich pouczać i gorliwie ją propagować. Powinniście dniem i nocą ochraniać ją całym sercem i sprawić by wszystkie istoty uzyskały dobrodziejstwa Prawa. To jest naprawdę wielkie miłosierdzie i wielkie współczucie, tak więc, ofiarowując boską moc ślubowania, powinniście ochraniać tę sutrę i nie pozwalać nikomu stawiać przeszkód na jej drodze. Następnie powinniście praktykować ją wszędzie w Dżambudwipie i nakłonić wszystkich żyjących by bezwarunkowo przestrzegali, czytali, recytowali, kopiowali i czcili ją. Poprzez to szybko osiągniecie Doskonałe Oświecenie.

Wówczas Bodhisattwa Mahasattwa Wielka Ozdoba razem z 80 000 bodhisattwów mahasattwów powstali ze swych miejsc, podeszli do Buddy, oddali hołd u jego stóp, okrążyli go 100 000 razy, a potem klękając powiedzieli do Buddy jednym głosem:

Czczony przez świat! Ku naszej radości zostaliśmy powierzeni miłosierdziu Czczonego przez Świat. Została dla nas wygłoszona Sutra Niezliczonych Znaczeń, ten dogłębny, cudowny i najwyższy Wielki Pojazd. Będziemy szeroko propagowali Tę sutrę po wygaśnięciu Tathagaty zgodnie z poleceniem Buddy i pozwolimy wszystkim zachować, czytać, recytować, kopiować i czcić ją. Zechciej łaskawie nie niepokoić się! Mocą tego ślubowania pozwolimy wszystkim żyjącym przestrzegać, czytać, recytować, kopiować i czcić ją. Zechciej łaskawie nie niepokoić się! Mocą tego ślubowania pozwolimy wszystkim żyjącym przestrzegać, czytać, recytować, kopiować i czcić tę sutrę i osiągnąć cudowną zasługę tej sutry.

Wówczas Budda powiedział, chwaląc:

Wspaniale! Wspaniale! Wszyscy szlachetni synowie; jesteście rzeczywiście i prawdziwie synami Buddy; Jesteście osobami, które wielkim miłosierdziem i wielkim współczuciem całkowicie pokonują cierpienie i usuwają nieszczęście. Jesteście dobrym polem błogosławieństw dla wszystkich żyjących istot. Byliście dobrymi wielkimi przywódcami dla wszystkich. Jesteście wielkim wsparciem dla wszystkich żyjących istot. Jesteście wielkimi dobroczyńcami wszystkich żyjących istot. Zawsze obficie obdarzajcie wszystkich dobrodziejstwami Prawa.

Wówczas wszyscy w tym wielkim zgromadzeniu, radując się wielce, oddali cześć Buddzie i przyjmując [tę sutrę], odeszli.