Sutra serca w wersji tybetańskiej i polskim tłumaczeniem

Kategoria: 
Informacje: 

Wersja dłuższa; przekład Lamy Rinczena i Agnieszki Zych z Benchen Karma Kamtzang

Załączniki: